3000 từ vựng thông dụng theo chủ đề

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 2

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 1

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 21

1475036289238_3846

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 24

 

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 3

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 23

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 9

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 25

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 7

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 26

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 10

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 27

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 13

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 28

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 29

 3000 từ tiếng anh thông dụng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo tại các thành phố và các tỉnh để crack xuống trên chiến đấu giữa các học sinh trung học trên toàn quốc đã đạt đến một mức độ đáng báo động tại monenglish
bộ 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng oxford

Bộ yêu cầu các sở để nâng cao nhận thức của học sinh về những việc làm sai trái cũng như thực hiện các biện pháp để ngăn cản chiến đấu bạo lực giữa chúng.
Các phòng ban được yêu cầu làm việc với cảnh sát, hội phụ huynh, đoàn thanh niên, và các cơ quan khác có liên quan trong các nỗ lực của họ.
 3000 từ tiếng anh thông dụng Các biện pháp nên có hiệu quả trong việc ngăn ngừa chiến đấu bạo lực và các hình phạt nghiêm ngặt nên được áp dụng để ngăn chặn chúng từ vi phạm các quy định, Bộ cho biết.
Bộ cũng hỏi các báo cáo chi tiết về đánh nhau giữa các học sinh trong học kỳ đầu tiên của năm học 2010-2011. Sở phải gửi báo cáo cho Bộ chậm nhất là ngày 15 tháng 12.
 3000 từ tiếng anh thông dụng mối quan tâm của công chúng về sự tham gia của học sinh trong chiến đấu đã được nâng lên gần đây như đấu nhiều hơn nữa diễn ra. Thống kê của Bộ cho thấy khoảng 1.598 chiến đấu nổ ra tại nước này kể từ năm học 2009-2010. Trường đã gửi thông điệp cảnh báo tới 1.558 sinh viên, buộc 735 sinh viên rời khỏi trường học trong một thời gian ngắn.

keywords: 3000 từ vựng thông dụng theo chủ đề

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088