600 essential words for TOEIC

Bài 1/40 : Cần nhớ 15 từ

accept( verb )

[ək'sept]

chấp nhận

Ví dụ:

 • We accept your proposal.
 • Chúng tôi chấp nhận đề nghị của bạn.
balance( n )

['bæləns]

số dư

Ví dụ:

 • The balance will be paid within one week
 • Số tiền còn lại sẽ được trả trong vòng một tuần
candidate( n )

['kændidit]

Ứng viên

Ví dụ:

 • I will blackball this candidate.
 • Tôi sẽ không bầu cho ứng cử viên này
salary( noun )

['sæləri]

lương

Ví dụ:

 • What's your salary?
 • Lương của bạn bao nhiêu?
economy( noun )

[i:'kɔnəmi]

nền kinh tế

Ví dụ:

 • Saigon's economy is thriving.
 • Nền kinh tế Sài Gòn đang phát đạt.
state( noun )

[steit]

trạng thái; tình trạng

Ví dụ:

 • This state must be overcome.
 • Tình trạng này phải được khắc phục.
target( noun )

['tɑ:git]

mục tiêu

Ví dụ:

 • She aimed at the target.
 • Cô ta đã nhắm vào mục tiêu.
network( noun )

['netwə:k]

mạng lưới

Ví dụ:

 • Network works again.
 • Có mạng lại rồi.
adopt( verb )

[ə'dɔpt]

nhận nuôi

Ví dụ:

 • The couple have decided to adopt a foreign child.
 • Cặp vợ chồng đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ ngoại quốc.
chance( noun )

[t∫ɑ:ns]

chance

Ví dụ:

 • Treasure your chance.
 • Hãy quý trọng cơ hội của bạn.
damage( verb )

['dæmidʒ]

thiệt hại

Ví dụ:

 • It'll damage your hair.
 • Nó sẽ làm hư tóc bạn.
debate( noun )

[di'beit]

cuộc tranh luận

Ví dụ:

 • He will open a debate.
 • Anh ta sẽ mở đầu cuộc thảo luận.
facility( noun )

[fə'siliti]

những tiện nghi

Ví dụ:

 • The sanitation facility will serve for 1250 pupils.
 • Các thiết bị vệ sinh sẽ phục vụ cho 1250 học sinh.
grant( verb )

[grɑ:nt]

tài trợ; trợ cấp

Ví dụ:

 • I will grant your request.
 • Tôi sẽ chấp thuận lời yêu cầu của anh.
hold( verb )

[hould]

tổ chức

Ví dụ:

 •  I will hold a meeting in this evening
 • Tôi sẽ mở một cuộc mít tinh vào tối nay.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
1 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Zanaking
Quản trị viên
Zanaking
3 Năm Trước đó

Có lỗi ở đâu báo AD biết nhé ! Vào mục báo lỗi thông báo cho AD giúp ! Chúc các bạn học tốt !

0938 45 1088

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x