Từ vựng lớp 12 Nâng cao

Bài 1/40 : Cần nhớ 15 từ

campaign( noun )

[kæm'pein]

chiến dịch

Ví dụ:

 • Which campaign?
 • Chiến dịch nào?
employment( noun )

[im'plɔimənt]

việc làm

Ví dụ:

 • You can find employment easily.
 • Bạn có thể tìm được việc làm dễ dàng.
handle( verb )

['hændl]

xử lý

Ví dụ:

 • We handle family matter.
 • Chúng tôi xử lý vấn đề gia đình.
objective( noun )

[ɔb'dʒektiv]

mục tiêu

Ví dụ:

 • Everest is the climber's next objective.
 • Everest là một mục tiêu tiếp theo của nhà leo núi.
salary( noun )

['sæləri]

lương

Ví dụ:

 • What's your salary?
 • Lương của bạn bao nhiêu?
schedule( noun )

['∫edju:l

lịch trình

Ví dụ:

 • Our schedule is tight.
 • Lịch hẹn của chúng tôi đã kín.
workshop( noun )

['wə:k∫ɔp]

phân xưởng

Ví dụ:

 • My father has a small workshop.
 • Bố tôi có một phân xưởng nhỏ.
yield( noun )

[ji:ld]

cổ tức

Ví dụ:

 • The return yield is very high.
 • Lợi tức thu về là rất cao.
account( noun )

[ə'kaunt]

tài khoản

Ví dụ:

 • Your account is banned.
 • Tài khoản của bạn đã bị khóa.
address( verb )

[ə'dres]

trình bày

Ví dụ:

 • To address an audience
 • Diễn thuyết trước thính giả
index( noun )

['indeks]

chỉ số

Ví dụ:

 • Product quality index.
 • Chỉ số chất lượng sản phẩm.
face( noun )

[feis]

mặt

Ví dụ:

 • Her face is very beautiful.
 • Gương mặt của cô ấy rất đẹp.
hand( noun )

[hænd]

tay

Ví dụ:

 • This is my hand.
 • Đây là tay của tôi.
engineer( noun )

[,endʒi'niə]

kỹ sư; người thiết kế, xây dựng

Ví dụ:

 • He is an engineer.
 • Anh ấy là một kĩ sư.
water( noun )

['wɔ:tə]

nước

Ví dụ:

 • You should drink fresh water.
 • Bạn nên uống nước tinh khiết.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
3 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Trần Nhài
Trần Nhài
3 Năm Trước đó

-Nếu mình thêm nghĩa tiếng anh vào, hay là có thêm một vài từ đồng nghĩa hay trái nghĩa thì khi học một từ mình có thể nhớ được thêm các từ liên quan nữa ạ.

Zanaking
Quản trị viên
Zanaking
3 Năm Trước đó

Có lỗi ở đâu báo AD biết nhé ! Vào mục báo lỗi thông báo cho AD giúp ! Chúc các bạn học tốt !

0938 45 1088

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x