Phần mềm học 600 từ vựng Toeic hiệu quả

Bài 1/40 : Cần nhớ 15 từ

candidate( n )

['kændidit]

Ứng viên

Ví dụ:

 • I will blackball this candidate.
 • Tôi sẽ không bầu cho ứng cử viên này
guide( verb )

[gaid]

hướng dẫn

Ví dụ:

 • Who do you guide?
 • Bạn hướng dẫn ai?
salary( noun )

['sæləri]

lương

Ví dụ:

 • What's your salary?
 • Lương của bạn bao nhiêu?
schedule( noun )

['∫edju:l

lịch trình

Ví dụ:

 • Our schedule is tight.
 • Lịch hẹn của chúng tôi đã kín.
value( noun )

['vælju:]

giá trị

Ví dụ:

 • Find your value!
 • Hãy tìm giá trị của bạn!
yield( noun )

[ji:ld]

cổ tức

Ví dụ:

 • The return yield is very high.
 • Lợi tức thu về là rất cao.
record( noun )

[ri'kɔ:d]

thành tích

Ví dụ:

 • he had a good war record
 • ông ta có thành tích tốt trong chiến tranh
basic( adjective )

['beisik]

cơ bản; căn bản

Ví dụ:

 • Here's some basic information.
 • Sau đây là một vài thông tin cơ bản.
busy( adjective )

['bizi]

bận rộn

Ví dụ:

 • Is she busy?
 • Cô ấy bận không?
suit( noun )

[sju:t]

trang phục; bộ com-lê

Ví dụ:

 • Would that suit you?
 • Như vậy có thích hợp với bạn không?
strong( adjective )

[strɔη]

mạnh mẽ

Ví dụ:

 • Be strong.
 • Hãy mạnh mẽ lên.
failure( noun )

['feiljə]

thất bại

Ví dụ:

 • the failure to grasp a policy
 • sự không nắm vững một chính sách
gather( verb )

['gæðə]

tập hợp, tụ họp lại; lượm

Ví dụ:

 • To gather experience
 • thu thập kinh nghiệm
narrow( adjective )

['nærou]

hẹp

Ví dụ:

 • The streets are narrow.
 • Đường phố thì chật hẹp.
random( adjective )

['rændəm]

ngẫu nhiên

Ví dụ:

 • They will ask you a random question
 • Họ sẽ hỏi bạn một câu hỏi ngẫu nhiên.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
4 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Zanaking
Quản trị viên
Zanaking
3 Tháng Trước đó

Có lỗi ở đâu báo AD biết nhé ! Vào mục báo lỗi thông báo cho AD giúp ! Chúc các bạn học tốt !

Ngô Thị Nga
Ngô Thị Nga
1 Tháng Trước đó
Trả lời  Zanaking

Chào ad, bài nào học xong ad có thể đánh dấu là đã hoàn thành không ạ. nhìn lại là thấy có động lực ạ :))

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x