Học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng

Bài 1/212 : Cần nhớ 15 từ

accept( verb )

[ək'sept]

chấp nhận

Ví dụ:

 • We accept your proposal.
 • Chúng tôi chấp nhận đề nghị của bạn.
balance( n )

['bæləns]

số dư

Ví dụ:

 • The balance will be paid within one week
 • Số tiền còn lại sẽ được trả trong vòng một tuần
candidate( n )

['kændidit]

Ứng viên

Ví dụ:

 • I will blackball this candidate.
 • Tôi sẽ không bầu cho ứng cử viên này
background( noun )

['bækgraund]

tiểu sử

Ví dụ:

 • What's your educational background?
 • Quá trình học tập của anh thế nào?
deal( noun )

[di:l]

thỏa thuận

Ví dụ:

 • we did a deal with the management on overtime
 • chúng tôi đã thoả thuận với ban giám đốc về giờ làm thêm
employment( noun )

[im'plɔimənt]

việc làm

Ví dụ:

 • You can find employment easily.
 • Bạn có thể tìm được việc làm dễ dàng.
guide( verb )

[gaid]

hướng dẫn

Ví dụ:

 • Who do you guide?
 • Bạn hướng dẫn ai?
objective( noun )

[ɔb'dʒektiv]

mục tiêu

Ví dụ:

 • Everest is the climber's next objective.
 • Everest là một mục tiêu tiếp theo của nhà leo núi.
salary( noun )

['sæləri]

lương

Ví dụ:

 • What's your salary?
 • Lương của bạn bao nhiêu?
union( noun )

['ju:niən]

công đoàn; liên minh

Ví dụ:

 • The Trades Union Congress
 • Đại hội Công Đoàn
account( noun )

[ə'kaunt]

tài khoản

Ví dụ:

 • Your account is banned.
 • Tài khoản của bạn đã bị khóa.
finance( noun )

['fainæns; fi'næns]

tài chính

Ví dụ:

 • I study finance.
 • Tôi học ngành tài chính.
tax( noun )

[tæks]

thuế

Ví dụ:

 • I must pay tax.
 • Tôi phải nộp thuế.
actor( noun )

['æktə]

nam diễn viên

Ví dụ:

 • He is my favorite actor.
 • Anh ấy là diễn viên yêu thích của tôi.
baby( noun )

['beibi]

đứa bé

Ví dụ:

 • The baby is so cute.
 • Đứa bé thật là đáng yêu.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
3 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Văn CaoTuấn
Văn CaoTuấn
3 Năm Trước đó

Có chỗ để lưu từ chưa thuộc thì hay. Vì có đôi lúc đã thuộc 14/15 câu rồi, không nhất thiết phải học lại. Lưu được từ chưa nhớ sẽ giúp ích rất nhiều

Zanaking
Quản trị viên
Zanaking
3 Năm Trước đó
Trả lời  Văn CaoTuấn

Ok nha. Bên mình sẽ coi cái này nhé

Zanaking
Quản trị viên
Zanaking
3 Năm Trước đó

Có lỗi ở đâu báo AD biết nhé ! Vào mục báo lỗi thông báo cho AD giúp ! Chúc các bạn học tốt !

0938 45 1088

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x