Từ vựng chủ đề về thị giác

Bài 1/1 : Cần nhớ 15 từ

look( verb )

[luk]

nhìn

Ví dụ:

 • Look at me
 • Nhìn tôi đây này
blind( adjective )

[blaind]

mù; mù quáng

Ví dụ:

 • Love is blind.
 • Yêu là mù quáng.
witness( verb )

['witnis]

chứng kiến; làm chứng

Ví dụ:

 • to witness an accident , a murder
 • chứng kiến một tai nạn, một án mạng
visible( adjective )

['vizəbl]

có thể thấy được

Ví dụ:

 • You have visible improvements in learning English.
 • Bạn đã có những cải thiện rõ rệt trong việc học Anh Văn.
observe( verb )

[ə'bzə:v]

quan sát, theo dõi

Ví dụ:

 • What do you observe?
 • Bạn quan sát thấy điều gì?
appearance( noun )

[ə'piərəns]

bề ngoài; diện mạo

Ví dụ:

 • Clothes and appearance.
 • Y phục và ngoại hình.
peer( verb )

[piə]

ngang nhau

Ví dụ:

 • Children go to school with their peer group.
 • Trẻ em đi học với bạn đồng trang lứa của mình.
view( noun )

[vju:]

quan điểm; tầm nhìn

Ví dụ:

 • What are your views on his resignation ?
 • Quan điểm của anh như thế nào về việc ông ấy từ chức?
scan( verb )

[skæn]

quét

Ví dụ:

 • Frozen during the system scan?
 • Bị treo trong quá trình quét hệ thống?
binoculars( noun )

[bi'nɔkjuləz]

ống nhòm

Ví dụ:

 • I hope you have some binoculars.
 • Tôi hy vọng bạn có ống nhòm.
peek( verb )

[pi:k]

lén nhìn, nhìn trộm

Ví dụ:

 • She takes a quick peek behind the curtain.
 • Cô ấy nhìn trộm sau màn cửa.
glance( noun )

[glɑ:ns]

cái nhìn thoáng qua

Ví dụ:

 • I read him at a glance.
 • Tôi nhìn thoáng qua cũng biết ông ấy là người như thế nào.
spectacle( noun )

['spektəkl]

quang cảnh; cảnh tượng

Ví dụ:

 • A charming spectacle
 • Một cảnh tượng đẹp
mien( noun )

[mi:n]

vẻ mặt, sắc mặt

Ví dụ:

 • She appeared with a sorrowful mien.
 • Cô ấy xuất hiện với vẻ mặt buồn rầu.
one-eyed( adjective )

['wʌn'aid]

một mắt, chột

Ví dụ:

 • Better one - eyed than stone - blind.
 • Thà chột còn hơn đui.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
1 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Zanaking
Quản trị viên
Zanaking
3 Năm Trước đó

Có lỗi ở đâu báo AD biết nhé ! Vào mục báo lỗi thông báo cho AD giúp ! Chúc các bạn học tốt !

0938 45 1088

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x