900 từ thiết yếu để ghi điểm cao ở IELTS

Bài 1/60 : Cần nhớ 15 từ

accept( verb )

[ək'sept]

chấp nhận

Ví dụ:

 • We accept your proposal.
 • Chúng tôi chấp nhận đề nghị của bạn.
balance( n )

['bæləns]

số dư

Ví dụ:

 • The balance will be paid within one week
 • Số tiền còn lại sẽ được trả trong vòng một tuần
candidate( n )

['kændidit]

Ứng viên

Ví dụ:

 • I will blackball this candidate.
 • Tôi sẽ không bầu cho ứng cử viên này
challenge( noun )

['t∫ælindʒ]

thách thức

Ví dụ:

 • I love challenge.
 • Tôi thích thử thách.
shoulder( noun )

['ʃouldə]

bờ vai

Ví dụ:

 • Shoulder to shoulder
 • Vai kề vai
peaceful( adjective )

['pi:sfl]

hòa bình, yên tĩnh

Ví dụ:

 • Family is a peaceful place.
 • Gia đình là một nơi yên bình.
skyscraper( noun )

['skai,skreipə]

nhà chọc trời

Ví dụ:

 • The skyscraper looks awfully tall.
 • Tòa nhà chọc trời cao quá.
local( noun )

['loukəl]

địa phương

Ví dụ:

 • We hire local drivers.
 • Chúng tôi thuê tài xế địa phương.
obsess( verb )

[əb'ses]

ám ảnh

Ví dụ:

 • Obsess on your image!
 • Ám ảnh bởi chính hình ảnh bản thân!
recyclable( )

có thể tái chế

Ví dụ:

nurture( verb )

['nə:t∫ə]

bồi dưỡng

Ví dụ:

 • My dad did all he could to nurtureand teach me what he knew.
 • Cha tôi đã làm mọi thứ để có thể nuôi dưỡng và dạy tôi về những điều ông biết.
upmarket( adjective )

[ʌpmɑ:kit]

cao cấp, sang trọng

Ví dụ:

 • They were all smiles as they buckled up after their meal atupmarket restaurant.hạng sang.
 • Họ đã rất vui sướng khi bắt tay vào làm sau bữa ăn tại nhà hàng
harsh( adjective )

[hɑ:∫]

cay nghiệt, khắc nghiệt

Ví dụ:

 • Mangrove trees survive harshnatural conditions.
 • Cây đước tồn tại trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.
white-collar( adjective )

['wait'kɔlə]

công chức

Ví dụ:

 • I want to be a white - collar worker.
 • Tôi muốn trở thành nhân viên văn phòng.
demanding( adjective )

[di'mɑ:ndiη]

đòi hỏi cao

Ví dụ:

 • It's a demanding schedule.
 • Đó là chương trình đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
3 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Chi Nguyen
Chi Nguyen
11 Tháng Trước đó

Điện thoại ko có chỗ ấn enter để học nhỉ ad

Cao Toàn Phát
Quản trị viên
8 Tháng Trước đó
Trả lời  Chi Nguyen

Điện thoại là ấn nút đi trong điện thoại đó ạ !
Điện thoại đâu có nút enter

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x