900 từ thiết yếu để ghi điểm cao ở IELTS

Bài 1/60 : Cần nhớ 15 từ

accept( verb )

[ək'sept]

chấp nhận

Ví dụ:

 • We accept your proposal.
 • Chúng tôi chấp nhận đề nghị của bạn.
balance( n )

['bæləns]

số dư

Ví dụ:

 • The balance will be paid within one week
 • Số tiền còn lại sẽ được trả trong vòng một tuần
candidate( n )

['kændidit]

Ứng viên

Ví dụ:

 • I will blackball this candidate.
 • Tôi sẽ không bầu cho ứng cử viên này
challenge( noun )

['t∫ælindʒ]

thách thức

Ví dụ:

 • I love challenge.
 • Tôi thích thử thách.
shoulder( noun )

['ʃouldə]

bờ vai

Ví dụ:

 • Shoulder to shoulder
 • Vai kề vai
peaceful( adjective )

['pi:sfl]

hòa bình, yên tĩnh

Ví dụ:

 • Family is a peaceful place.
 • Gia đình là một nơi yên bình.
skyscraper( noun )

['skai,skreipə]

nhà chọc trời

Ví dụ:

 • The skyscraper looks awfully tall.
 • Tòa nhà chọc trời cao quá.
local( noun )

['loukəl]

địa phương

Ví dụ:

 • We hire local drivers.
 • Chúng tôi thuê tài xế địa phương.
obsess( verb )

[əb'ses]

ám ảnh

Ví dụ:

 • Obsess on your image!
 • Ám ảnh bởi chính hình ảnh bản thân!
recyclable( )

có thể tái chế

Ví dụ:

nurture( verb )

['nə:t∫ə]

bồi dưỡng

Ví dụ:

 • My dad did all he could to nurtureand teach me what he knew.
 • Cha tôi đã làm mọi thứ để có thể nuôi dưỡng và dạy tôi về những điều ông biết.
upmarket( adjective )

[ʌpmɑ:kit]

cao cấp, sang trọng

Ví dụ:

 • They were all smiles as they buckled up after their meal atupmarket restaurant.hạng sang.
 • Họ đã rất vui sướng khi bắt tay vào làm sau bữa ăn tại nhà hàng
harsh( adjective )

[hɑ:∫]

cay nghiệt, khắc nghiệt

Ví dụ:

 • Mangrove trees survive harshnatural conditions.
 • Cây đước tồn tại trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.
white-collar( adjective )

['wait'kɔlə]

công chức

Ví dụ:

 • I want to be a white - collar worker.
 • Tôi muốn trở thành nhân viên văn phòng.
demanding( adjective )

[di'mɑ:ndiη]

đòi hỏi cao

Ví dụ:

 • It's a demanding schedule.
 • Đó là chương trình đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
3 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Chi Nguyen
Chi Nguyen
2 Năm Trước đó

Điện thoại ko có chỗ ấn enter để học nhỉ ad

Cao Toàn Phát
Quản trị viên
2 Năm Trước đó
Trả lời  Chi Nguyen

Điện thoại là ấn nút đi trong điện thoại đó ạ !
Điện thoại đâu có nút enter

0938 45 1088

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x