Từ vựng lớp 10 Nâng cao

Bài 1/40 : Cần nhớ 15 từ

screen( noun )

[skri:n]

màn hình

Ví dụ:

 • Look at the screen!
 • Hãy nhìn lên màn hình!
finger( noun )

['fiɳgə]

ngón tay

Ví dụ:

 • A hand has five fingers.
 • Một bàn tay có 5 ngón tay.
chair( noun )

[tʃeə]

ghế

Ví dụ:

 • There are four chairs in the room.
 • Có bốn chiếc ghế trong phòng.
musician( noun )

[mju:'zi∫n]

nhạc sỹ

Ví dụ:

 • Taylor Swift is a musician.
 • Taylor Swift là một nhạc sĩ.
supermarket( noun )

['su:pəmɑ:kit]

siêu thị

Ví dụ:

 • Drive me to the supermarket.
 • Đưa tôi đến chợ.
magazine( noun )

[,mægə'zi:n]

tạp chí

Ví dụ:

 • The magazine is about megastars.
 • Tạp chí đó nói về các siêu sao
theatre( noun )

['θiətə]

rạp hát, nhà hát

Ví dụ:

 • There is a collegiate theatre.
 • Trường này có một rạp hát.
medal( noun )

['medl]

huy chương

Ví dụ:

 • He will win a medal tomorrow.
 • Anh ấy sẽ giành huy chương trong ngày mai.
minute( noun )

[ˈmɪn.ɪt]

phút

Ví dụ:

 • Just a minute.
 • Chờ một phút.
picture( noun )

['pikt∫ə]

bức tranh

Ví dụ:

 • Those picture are beautiful.
 • Những tấm hình đó thật đẹp.
museum( noun )

[mju:'ziəm]

bảo tàng

Ví dụ:

 • I don't see the museum.
 • Tôi không thấy viện bảo tàng.
pretty( adjective )

['priti]

xinh xắn

Ví dụ:

 • Was she pretty?
 • Cô ta có xinh đẹp không?
adult( noun )

['ædʌlt, ə'dʌlt]

người lớn

Ví dụ:

 • The entire adult population is 70%.
 • Toàn bộ dân số trưởng thành là 70%.
sale( noun )

[seil]

đợt giảm giá; việc bán hàng

Ví dụ:

 • The sale is over.
 • Đợt giảm giá đã kết thúc.
lecture( noun )

['lekt∫ə]

bài giảng

Ví dụ:

 • It interrupted the lecture.
 • Điều này làm gián đoạn bài giảng.

Danh sách các bài học

BÌNH LUẬN

Đăng ký
Thông báo cho
1 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem Tất Cả Bình Luận
Zanaking
Quản trị viên
Zanaking
3 Năm Trước đó

Có lỗi ở đâu báo AD biết nhé ! Vào mục báo lỗi thông báo cho AD giúp ! Chúc các bạn học tốt !

0938 45 1088

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x