10 kiến trúc câu & Cụm từ phổ biến nhất ở trong anh ngữ

  10 kiến trúc câu & Cụm từ phổ biến nhất ở trong anh ngữ nói chuyện Trước khi theo sát chủ để về những kiến trúc câu, những cụm từ phổ biến ở trên anh văn giao tiếp , mọi người có thể tự đưa ra những câu hỏi dưới đây : Có phải mọi người đã học anh văn nhiều năm nhưng vẫn chưa biết vững tri thức cơ bản ? các bạn khó khăn ở trong việc học từ vựng tiếng anh ? mọi người gặp khó khăn với rất nhiều bài thi trắc nghiệm ngoại ngữ và học ngữ pháp anh văn ? các bạn đang mất dần động lực học tiếng anh ? chúng ta không phải muốn dành từ 3 -6 tháng để học rất nhiều lớp vỡ lòng tại rất nhiều trọng tâm tiếng anh ?phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất   10 cấu trúc câu phổ biến ở trên tiếng anh giao tiếp

1. feel like + V-ing(cảm nhận muốn làm chi …)

Ex: Sometimes I feel like running away from everything ( thỉnh thoảng tôi muốn trốn chạy khỏi tất tần tật )

2. expect someone to do something (quan tâm ai làm chi …)

Ex: I expect my dad to bring some gifts for me from his journey (Tôi mong chờ cha mãi mang quà về cho tôi)

3. advise someone to do something (khuyên ai làm gì …)

Ex: She advised him not to go (Cô ấy khuyên anh ta đừng đi)

 

10 kiến trúc câu & Cụm từ thường thấy nhất ở anh ngữ nói chuyện

4. go + V-ing (chỉ các trỏ tiêu khiển ..) (go camping…)
Ex: I went shopping and fishing with my friends (Tôi đi mua sắm và câu cá với các mọi người tôi)

5. leave someone alone ( để ai đó yên)
Ex: Alex asked everyone to leave him alone (Alex bắt buộc các bạn hãy để anh ấy yên)

6. By + V-ing (bằng phương án …)

 

Ex: By telling some jokes, he made everyone happy ( Anh ấy làm con người vui bằng cách kể chuyện cười)

7. for a long time = for years = for ages (đã nhiều năm rồi) (dùng ở trong sẽ hiện tại xong )

EX: I havent seen them for ages (Tôi không phải gặp họ đã dài ngày lắm rồi)

8. could hardly (gần như chẳng phải ) (xem xét : hard khác hardly)

Ex: The lights were off, we could hardly see anything (Đèn tắt, chúng tôi phần đông chẳng phải thấy gì cả)

9. When + S + V (kìm giữ 2), S + had + V_cột 3 : Mệnh đề 2 xảy ra trước mệnh đề 1 nên lùi lại 1 sẽ nhé :
Ex: When my Dad came back, my Mom had already prepared the meal (Khi bố tôi về, mẹ đã chuẩn bị xong bữa tối )

10. to be afraid of (sợ cái gì..): Ex: Theres nothing for you to be afraid of (không phải có gì cậu phải sợ cả)

22 cụm từ thường thấy trong nói chuyện ngoại ngữ

1. catch sight of: bắt gặp 2. feel pity for: xót thương 3. feel sympathy for: thông cảm 4. feel regret about: ân hận 5. feel contempt for: xem thường
6. feel ashamed: trinh nữ 7. give way to: nhún nhường 8. give birth to: sinh con 9. have a look at: nhìn 10. keep up with: theo kịp 11. link up with: liên kết với 12. make allowances for: chiếu cố 13. make complaint about: than phiền 14. make fun of: chế giễu 15. make room for: dọn chỗ 16. make use of: dùng 17. pay attention to: chú ý đến 18. put an end to: kết thúc 19. take care of: trông nom 20. take notice of: lưu ý 21. take advantage of: tận dụng 22. take leave of: cáo biệt

một vài cụm từ để diễn đạt trạng thái khi vận dụng anh văn nói chuyện hàng ngày:

– at one time: thời kỳ nào đó đã qua – back to square one: trở về từ đầu – be at one with someone: thống nhất với ai – be/get one up on someone: có ưu thế hơn ai – for one thing: vì 1 lý do – great one for sth: say mê chuyện gì – have one over the eight: uống quá chén – all in one, rolled up into one: kết hợp lại – its all one (to me/him): như nhau thôi – my one and only copy: người duy nhất – Thats a new one on me: chuyện lạ – one and the same: chỉ là một – one for the road: ly kết thúc trước khi đi – one in the eye for somone: làm gai mắt – one in a thousand/milion: một người tốt trong ngàn người – be in two minds: chưa đồng ý được – for two pins: xém chút nữa – in two shakes: 1 loáng là xong – a black day (for someone/sth): ngày ám muội – black ice: băng mỏng phủ trên ngoài đường – black list: sổ đen – black look: cái nhìn bực tức – black mark: vết đen, vết nhơ
Theo Infonet.vn

 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088