Những dạng bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ khi học Tiếng Anh

 

Mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh là một chủ điểm quan trọng, cần nắm vững. Bài Thi TOEIC thường ra đề trong một vài chủ điểm sau: phân biệt cách sử dụng giữa “that” và “which” cũng như “that” và “what”; cùng với đó, dạng Mệnh đề quan hệ rút gọn cũng là một chủ điểm thường được chú trọng lúc luyện thi TOEIC. Trước khi đi sâu hơn về những then chốt ở trong đây, tôi muốn nói một cái nhìn tổng quan về định nghĩa cũng như rất nhiều chủng loại mệnh đề quan hệ chủ kém . Mệnh đề (Clause) là một phần bởi câu, nó có thể bao gồm rất nhiều từ hay có kiến trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giảng giải rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

 

Xét ví dụ sau:

The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.
ở trong câu này phần được viết chữ nghiêng được biết đến là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra bạn vẫn có một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Các bạn có thể trải nghiệm phần mềm học từ vựng tiếng anh rất hay và sinh động của ITGREEN miễn phí nhé :

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất1) Dùng cụm Ving:

Dùng cho những mệnh đề chủ động: Bỏ who, which, thatbe (nếu có ) lấy động từ thêm ING.

The man who is standing there is my brother. ==> The man who is standing there is my brother ==> The man standing there is my brother.

Phân biệt return home, get back home & arrive home

 

2) Dùng cụm P.P:

Dùng cho những mệnh đề bị động : Bỏ who, which,that và be

 

I like books which were written by my father. ==> I like books which were written by my father ==> I like books written by my father

 

3) Dùng cụm to inf.

Dùng khi danh từ đứng trước có những chữ dưới đây bổ nghĩa :

 

ONLY, LAST, số trật tự như: FIRST, SECOND

Bỏ who, which,that ,chủ ngữ (nếu có ) và modal verb như can ,will…thêm to trước động từ

This is the only student who can do the problem. ==> This is the only student who can do the problem ==> This is the only student to do the problem.

Động từ là HAVE/HAD

I have much homework that I must do. ==> I have much homework that I must do. ==> I have much homework to do.

 

Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)

There are six letters which have to be written today. There are six letters to be written today.

 

– số ít động từ khác như need , want ..v..v.. nói chung là khi chúng ta dịch chỗ to inf. với nghĩa “để” mà nghe suông tai luôn có thể dùng được tốt hơn khi học phần mềm học tiếng anh.

Ghi nhớ:

ở phần to inf này nhiều ta cần nhớ 2 điều sau:

– Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề khác nhau mãi thêm cụm for sb trước to inf.

  • We have some picture books that children can read.
  • We have some picture books for children to read.

tuy vậy nếu chủ ngữ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we,you,everyone…. luôn có thể không cần ghi ra.

 

  • Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.
  • Studying abroad is the wonderful thing (for us ) to think about.

Nếu trước relative pronoun có giới từ thì phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ sai nhất).

 

  • We have a peg on which we can hang our coat.
  • We have a peg to hang our coat on.

4) Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ )

Dùng khi mệnh đề tình từ có dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ

cách làm :

Bỏ who ,whichbe

Football, which is a popular sport, is very good for health. ==> Football, which is a popular sport, is very good for health. ==> Football, a popular sport, is very good for health.

Do you like the book which is on the table? ==> Do you like the book on the table?

 

phương án làm bài dạng rút gọn

Khi học luôn chúng ta học từ dễ chịu đến khó nhưng khi làm bài luôn trái lại phải suy luận từ khó đến dễ .

 

Bước 1 : kiếm tìm xem mệnh đề tính từ nằm chổ nào. Bước này cũng dễ vì mệnh đề tính từ thường tiến hành bằng WHO,WHICH,THAT…

Bước 2: Bước này chủ hạn chế là giảm từ mệnh đề xuống cụm từ, nhưng mà cách suy luận cũng phải theo thứ tự nếu chẳng phải luôn làm sai.

thí dụ :

 

  • This is the first man who was arrested by police yesterday.

Mới nhìn chúng ta thấy đây là câu bị động ,nếu vội vàng thì mãi dễ dàng biến nó thành :

 

  • This is the first man arrested by police yesterday sai

thực ra đáp án là :

This is the first man to be arrested by police yesterday đúng . Vậy mãi tuyệt chiêu nào để không bị sai ?

các chúng ta hãy lần lượt làm theo rất nhiều bước sau.

1. Nhìn xem mệnh đề có công thức S + BE + CỤM DANH TỪ chẳng phải ? Nếu có áp dụng công thức 4 .

2. Nếu chẳng phải có công thức đó sẽ xem tiếp trứoc who which… có rất nhiều dấu hiệu first ,only…v..v không ,nếu có sẽ tiến hành công thức 3 (to inf. ) xem xét thêm xem 2 chủ từ có khác nhau không ( để dùng for sb )

3 .Nếu không phải có 2 trừong hợp ở trên mới xét xem câu đó chủ động hay bị động mà dùng VING hay P.P..

>> Có nên chọn du học ngắn thời hạn để học anh ngữ ?

>> Có nhiều phương thức học tiếng anh nhanh nhất

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088