Nhiều câu nói dùng để kết cục 1 cuộc đối thoại bằng anh ngữ

Là một người đi làm, mỗi ngày chúng ta có khá nhiều cuộc gặp gỡ và giao tiếp với người mua . Nhưng thỉnh thoảng , lịch làm ăn quá dày đặc khiến các bạn không phải có nhiều thời gian cho việc trao đổi . Vậy làm thế nào để kết quả câu chuyện một cách khéo léo và mang đến ấn tượng tốt đối với bạn của mình? Ở bài viết này, chuyên mục anh văn cho người đi làm mãi chia sẻ với mọi người rất nhiều câu xác nhận thường dùng để kết cục 1 cuộc đối thoại bằng anh ngữ :

nhiều câu nói dùng để kết cục 1 cuộc đối thoại bằng anh ngữ

16 cách chắc chắn chủ yếu để kết quả 1 cuộc đối thoại bằng anh ngữ

 1. Well, It was nice meeting you. I really had a great time. Thật vui khi được gặp anh. Tôi đã có một khoảng giai đoạn tót vời .
 2. I had a nice time talking to you. Tôi đã có một khoảng thời gian xác nhận chuyện với cô thật thỏa thích .
 3. Anyway, I’ve got to get back to work. I’m glad that we met. Tôi phải trở về làm ăn . vô cùng vui vì các bạn đã gặp nhau.
 4. So, listen, it’s been great talking to you… Nghe này, cho biết chuyện với anh thật tuyệt…
 5. Anyway, I’ll let you get back to your shopping. Thôi, tôi luôn trả cô về với việc mua sắm bởi mình.
 6. Anyway, I don’t want to monopolize all your time. Thôi, tôi chẳng phải muốn chiếm hết thời gian bởi cô.
 7. Well, I don’t want to keep you from your work. Thôi, tôi chẳng phải muốn gián đoạn việc làm bởi cô.
 8. If you’ll excuse me, I just saw someone I’ve been meaning to catch up with. Xin phép anh, tôi vừa thấy một người mà tôi đang muốn hỏi thăm.
 9. My friends just walked in. I want to say hi to them… mọi người tôi vừa bước vào, tôi muốn đến chào bọn chúng …
 10. Sorry I can’t talk longer. I’m actually on my way to meet a friend for coffee. Xin lỗi tôi không thể nói chuyện lâu dài hơn. sự thực là tôi đang ở trong lối đi gặp một người con người để uống cà-phê.
 11. Let’s talk more another time. I’ve got to find my friends. các bạn hãy xác nhận chuyện các hơn vào một cơ hội khác. Giờ tôi phải đi kiếm tìm bạn tôi.
 12. I just have to head to the bathroom. I’ll run into you later maybe. Tôi cần phải vào nhà vệ sinh. tôi luôn gặp lại anh sau.
 13. I just got here. I’m going to look around a bit more. Tôi vừa đến. Tôi mãi đi quanh một vòng xem thử có gì.
 14. I’m going to go grab another drink. Tôi mãi đi lấy một chai/ly nữa.
 15. Well, I gotta go (but I’ll text later). Tôi phải đi đây (nhưng tôi sẽ nhắn tin sau).
 16. Take care. gìn giữ sức khỏe nhé.

Ở trong trường hợp mọi người muốn setup 1 cuộc hẹn tiếp theo sau buổi gặp thì dưới đây là những câu khẳng định thường gặp dùng để chào hỏi và thiết lập cuộc hẹn bằng anh văn mà mọi người nên biết:

 

10 mẫu câu chào hỏi bằng anh văn

 1. How do you do? My name is Chris J. Please call me Chris. Xin chào. Tôi tên Chris J. Xin hãy biết đến tôi là Chris.
 2. John Brown. I’m in production department. I supervise quality control. John Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất . Tôi giám sát và quản lí chất lượng.
 3. This is Mr.Robison calling from World Trading Company. Tôi là Robinson biết đến từ công ty thương nghiệp thế giới .
 4. I have had five years experience with a company as a saleman. Tôi có 5 năm sự trải nghiệm là NVKD bán hàng.
 5. Since my graduation from the school, I have been employed in the Hilton Hotel as a cashier. Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Hilton. học tiếng anh online
 6. I got a degree in Literature and took a course in typing. Tôi có một văn bằng về văn chương và đã học một khóa về đánh máy.
 7. I worked in the accounting section of a manufacturer of electrical products. Tôi đã làm tại bộ phận kế toán bởi một xưởng sản xuất đồ điện.
 8. With my b academic background, I am capable and competent. Với nền móng kiến thức vững chắc , tôi thấy mình có đủ khả năng và đủ năng lực tranh đua .
 9. Please call me Julia. Xin hãy mệnh danh tôi là Julia.
 10. She is probably one of the foremost plastic surgeons on the West Coast these days. Cô ấy có nhẽ là một ở trên những bác sĩ giải phẫu tạo hình hàng đầu ở bờ biển phía Tây ngày nay .

10 mẫu câu thiết lập cuộc hẹn bằng tiếng anh – Xem thêm cách tiến hành và kéo dài 1 câu chuyện ở trên anh văn

 1. I would like to meet you. Tôi mong được gặp ông.
 2. I am glad to finally get hold of you. Tôi rất vui vì cuối cùng cũng liên lạc được với ông.
 3. Shall we make it 3 o’clock? bạn hẹn gặp lúc 3 giờ được chẳng phải ?
 4. Is there any possibility we can move the meeting to Monday? mọi người có khả năng dời cuộc gặp đến thứ hai được chẳng phải ?
 5. I’d like to speak to Mr. John Smith. Tôi muốn chắc chắn chuyện với ông John Smith.
 6. Let me confirm this. You are Mr. Mike of X Company, is that correct? Xin cho tôi xác nhận một tí , ông là ông Mike bởi xí nghiệp X đúng không ?
 7. Could you spell your name, please? Ông có thể đánh vần tên mình được không phải ?
 8. I’m afraid he is on another line. Would you mind holding? Tôi e rằng ông ấy đang đáp một cuộc gọi khác. Ông vui lòng chờ máy được không phải ?
 9. May I leave the message? Tôi có thể để lại tin nhắn chẳng phải ?
 10. I’m afraid he is not available now. Tôi e rằng ông ấy chẳng phải rảnh vào lúc này.

Xem thêm: bí quyết hẹn gặp khách hàng qua điện thoại hiệu quả

 

Lấy lại căn bản anh ngữ để nói chuyện tốt hơn thông qua phần mềm học tiếng anh dành cho người mất căn bản tại Academy.vn:

 

Theo Academy.vn

 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088