Cách phân biệt if và whether

Cả hai từ whether và if đều được sử dụng để giới thiệu câu hỏi “yes/no question” ở trên câu gián tiếp. ví dụ :

 • He asked me whether I felt well. (Anh ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có cảm nhận khỏe không phải ?)
 • We’re not sure if they have decided. (Chúng tôi không phải chắc liệu họ đã đồng ý chưa?) học anh văn

Vốn từ vựng tiếng anh cũng không kém phần quan trọng trong việc dịch câu để hiểu nghĩa. Nhưng mà , con người cần phân biệt cách sử dụng hai từ if và whether ở trên rất nhiều trường hợp dưới đây :

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất1. Sau động từ discuss mãi thường người mọi người hay dùng whether hơn là if, thí dụ :

 

 • We discussed whether he should be hired. (Chúng tôi đã thương lượng xem liệu có nên thuê anh ấy hay không ?)
 • They discussed whether to invest in the new idea. (bọn họ đã đàm phán xem liệu có nên đầu tư cho ý tưởng mới hay chẳng phải ?)

2. Sau giới từ sẽ mọi người chỉ dùng whether, ví dụ :

 

 • We talked about whether we should go or not. (phụ huynh đang bàn xem các bạn có nên chuyển đi hay không ?)
 • I looked into whether he should stay. (Tôi đang xem xét liệu anh mọi người có nên ở lại chẳng phải ?)

3. Với động từ nguyên thể (To Infinitive) mãi chúng ta chỉ dùng whether mà chẳng phải dùng if, thí dụ :

 • She can’t decide whether to buy the house or wait. (Cô ấy không phải thể mong muốn được nên mua ngôi nhà hay tiếp tục chờ thêm nữa).
 • He considered whether to give up the position or quit next year. (Anh ấy đang cân nhắc xem nên từ bỏ vị trí này hay là bỏ việc vào năm tới ).

4. Sự khác nhau cuối cùng là whether được dùng mang tính nghi thức xã giao hơn, còn if được dùng với ở trong cảnh huống suồng sã, thân thiện , ví dụ :

 

 • Let me know whether you will be able to attend the conference. (Hãy cho tôi biết nếu các bạn có khả năng tham dự buổi hội thảo).
 • The CEO will decide whether this is a risk worth taking. (Ban giám đốc đang cân nhắc xem liệu điều đó có đáng để mạo hiểm hay không phải ?)
 • He asked if she had seen that film. (Anh ấy hỏi xem liệu cô ấy đã xem bộ phim đó chưa?)
 • She wondered if Tom would be there the day after. (Cô ấy đang băn khoăn liệu Tom có ở đây tương lai chẳng phải ?)

10 điểm khác nhau giữa “if” và “whether”

1. Dẫn câu phụ chủ ngữ chẳng phải dùng “if”. Whether we go there is not decided. Việc chúng tôi có kết nối đó hay không phải vẫn chưa được mong muốn .

 

2. Dẫn câu phụ bổ ngữ (biểu ngữ) không dùng “if”. Vd: The question is whether we can get there on time. Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng tôi có đến nơi kịp giờ không phải .

3. Dẫn câu phụ đồng vị không phải dùng “if”. VD: He asked me the question whether the work was worth doing. Anh ấy hỏi tôi việc đó có đáng để làm không .

4. Dẫn câu phụ tân ngữ sau giới từ không dùng “if”. Vd: Im thinking about whether well have a meeting. Tôi đang nghĩ đến việc mọi người có nên gặp gỡ chẳng phải .

5. Trực tiếp dùng với “or not” không dùng “if”. Vd: I dont know whether or not you will go. Tôi không phải biết liệu cậu có đi chẳng phải .

6. Câu phụ tân ngữ đặt ở đầu câu chẳng phải dùng “if” . Vd: Whether you have met George before, I cant remember. Tôi không thể nhớ là cậu đã gặp George trước đây chưa nữa.

7. Sau “discuss” không phải dùng “if” . Vd: Were discussing whether well go on a picnic. Chúng tôi đang bàn coi có nên đi dã ngoại chẳng phải .

8. Nếu dùng “if” dễ dàng dẫn đến nắm sai thành “nếu”mãi không phải dùng “if”. Vd: Please let me know whether you are busy. bằng lòng báo với tôi nếu anh bận nhé.

9. Trước động từ nguyên dạng dùng “whether”không dùng “if”. Vd: He doesnt know whether to go or not. Anh ấy chẳng phải biết nên đi hay chẳng phải .

10. Câu phụ tân ngữ ở dạng phủ định không phải dùng “whether” . Vd: She asked me if Tom didnt come. Cô ấy hỏi tôi có phải là Tom đã chẳng phải đến không phải .

xem xét : Sau số ít động từ như “wonder, not sure ….” vẫn dùng ” whether”dẫn ra mệnh đề phụ ở dạng phủ định. ví dụ : I wonder if [whether] he isnt mistaken. Tôi tự hỏi không biết anh ấy có bị lỗi không nữa.

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088