15 sự thật thú vị về từ tiếng Anh

 
Bạn có biết tính từ được sử dụng nhiều nhất với “heart” (trái tim) là “broken” (tan vỡ)?
 

1. Trong tiếng Anh, chỉ có hai từ kết thúc bằng “gry”  là “hungry”“angry”.

 

2. Hàng năm từ điển Oxford cập nhật trung bình 1.000 từ mới.

 

3. Từ ngắn nhất trong tiếng Anh có 5 nguyên âm là “eunoia”, nghĩa là “suy nghĩ đẹp đẽ”.

4. “set” là từ có nhiều nghĩa nhất trong tất cả các từ tiếng Anh.

 

5. Từ “alphabet” (bảng chữ cái) có nguồn gốc từ hai chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp là “alpha”“beta”.

 

swims-3355-1436794167.jpg

 

6. “SWIMS”“NOON” là hai từ rất đặc biệt bởi vì khi bạn đảo ngược từ trên xuống dưới thì 2 từ này vẫn giống hoặc gần giống như cũ.

 

7. Có một từ rất thú vị là “listen” (lắng nghe) vì khi đảo thứ tự của các chữ cái trong từ ta có được từ “silent” (yên lặng).

 

8. “Bookkeeper” là từ có 3 cặp chữ cái lặp lại ở cạnh nhau duy nhất trong tiếng Anh.

 

cao.jpg

 

9. “The quick brown fox jumps over the lazy dog”, tất cả các chữ cái nằm trong bảng chữ cái tiếng Anh đều được sử dụng trong câu này. 

 

10. Số lượng từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ“s” nhiều hơn các nhóm từ bắt đầu bằng các chữ cái khác.

 

11. “Typewriter” là từ dài nhất khi bạn gõ hoàn toàn bằng dòng trên cùng bàn phím của máy tính.

 

12. Hậu tố “ology”  được dùng để chỉ một ngành khoa học nghiên cứu về một lĩnh vực cụ thể nào đó, ví dụ “sociology” (xã hội học), “geology” (địa chất học), “climatology” (khí hậu học). “oology” (ngành khoa học nghiên cứu về cách thu thập trứng chim) là từ ngắn nhất chứa hậu tố này.

 

13.Trường hợp bạn viết các số trong tiếng Anh bằng chữ như “one, two, three, four…”, sẽ không có chữ “b” nào xuất hiện cho đến “one billion”.

 

heart-2807-1436794167.jpg

 

14. Tính từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh với “heart” (trái tim) là “broken” (tan vỡ).

 

15. Trong văn viết của tiếng Anh, từ “happy” được sử dụng nhiều gấp ba lần so với từ “sad”.

 

Bạn muốn biết học tiếng anh online bắt đầu từ đâu ?

 Đăng ký tài khoản để biết học tiếng anh bắt đầu từ đâu nhé.

Image

ITGREEN chúc các bạn học tiếng anh tốt.

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088