Dùng ‘fruit’, ‘food’ số ít và số nhiều chính xác

 
Hai danh từ “food”, “fruit” trở thành danh từ đếm hãy không đếm được sẽ phục thuộc vào ngữ cảnh của câu nói
 
fruit-image-7365-1436585539.jpg

 

Danh từ đếm được (countable noun) là những từ chỉ những thứ có thể đếm được về mặt số lượng. Ví dụ: một cái răng, hai cái răng – one tooth, two teeth; một cái cây, hai cái cây – one plant, two plants;…

 

Những thứ không đếm được số lượng, hoặc danh từ đại diện cho một nhóm gọi là danh từ không đếm được (uncountable noun) , ví dụ: thông tin – information, bài tập về nhà – homework, nội thất – furniture… Chính vì không thể đếm được nên chúng không có dạng số nhiều.

 

Thông thường, “food”, “fruit” được dùng ở dạng danh từ không đếm được 

 

Do you have any food to eat?

Do you want to have some fruit? 

 

food-6272-1436585539.jpg

 

Nhưng khi các từ này là một loại hoa quả, hai loại hoa quả hay một loại đồ ăn, hai loại đồ ăn ( chỉ về các chủng loại đồ ăn, hoa quả) thì chúng ta sẽ dùng “foods”, “fruits” 

 

Từ “foreign foods”  đếm được ở câu “Foreign foods include Italian food, Chinese food,…”

 

“Fruits” đếm được với câu “You can find bananas, grapes and other fruits in the fridge”.

 

Tóm lại, để sử dụng được tốt “food”, “fruit” hay “foods”, “fruits” người dùng buộc phải xác định nghĩa của chúng trong câu muốn nói là hoa quả, đồ ăn nói chung hay chủng loại đồ ăn, hoa quả cụ thể nào đó.

 

Hướng dẫn học tiếng Anh online

 

 Đăng ký tài khoản để trải nghiệm phương pháp học tiếng anh online tốt nhất nào các bạn

Image

ITGREEN chúc các bạn học tiếng anh tốt

 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088