45 tiêu chí dự kiến nhận xét sách giáo khoa tiếng Anh

Bộ tiêu chí là căn cứ để đánh giá sách giáo khoa ngoại ngữ dùng ở những cấp học phổ thông, căn cứ để những chuyên gia, hội đồng thẩm định sách giáo khoa đánh giá , thẩm định, căn cứ để những tác giả, nhà xuất bản tổ chức soạn ra.

 

ITGREEN xin tặng các bạn 2 gói từ vựng: 50 từ vựng thông dụng nhất Từ vựng chủ đề tả đồ vật. Các bạn nhấp vào hình hoặc vào GÓC HỌC TẬP để học nhé.

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Bộ tiêu chí này cũng hỗ trợ thầy cô, học sinh sinh viên và phụ huynh chọn lựa dùng sách giáo khoa anh văn có chất lượng trong quá trình giảng dạy và học, giúp những nhà quản lý giáo dục có định hướng trong lãnh đạo , lựa chọn dùng sách giáo khoa anh văn tại các trường phổ thông.

 

Dự kiến tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng anh gồm 45 tiêu chí.
Ảnh minh họa.
 

Có hầu hết 45 tiêu chí và được chia thành 4 nhóm. Nhóm 1 gồm mục đích, nguyên tắc và phương pháp dạy học; nhóm 2 gồm desize và cấu trúc; nhóm 3 gồm kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ; nhóm 4 là qui định về hỗ trợ người dùng sách.

 

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 3 mức điểm gồm: 0 (không đạt); 1 (đạt) và 2 (tốt). Sách giáo khoa được đánh giá với 45 tiêu chí đạt mức điểm 1 và 2 tương đương tổng số điểm nhận xét từ 60 đến 90 và không có điểm 0 nào luôn được đề nghị là phù hợp với một chương trình cụ thể.

Xét về mục đích , tiêu chuẩn và phương pháp đào tạo có 10 tiêu chí, nhận xét sự thích hợp của sách giáo khoa đối với chương trình giảng giải , mục tiêu đào tạo , đối tượng người học. phương thức tiếp cận, đường hướng, thủ thuật dạy học anh văn được nhận xét để đảm bảo mức độ tương thích của sách với khuynh hướng cập nhật trong giảng giải ngoại ngữ ở Việt Nam và trên thế giới .

 

Xét về thiết kế và cấu trúc có 8 tiêu chí, nhận xét tổng quan desize của sách, tính khoa học, hợp lý trong việc tổ chức các phần nội dung và một vài thuộc tính vật chất quan trọng của sách.

Nhóm tiêu chí về tri thức và kỹ năng ngôn ngữ giúp nhận xét nội dung kiến thức chung giới thiệu trong các bài học của sách và nhận xét nội dung giảng dạy những kỹ năng tiếng anh gồm nghe, nói, đọc, viết, và những nội dung từ vựng tiếng anh, ngữ pháp, ngữ âm.

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088