4 phương án xây dựng tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng anh

phát biểu phương thức xây dựng bộ tiêu chí đánh giá SGK anh văn

Giáo sư Nguyễn Quốc Hùng – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học anh ngữ Hà Nội – cho rằng: “Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa khi được ban hành luôn là công cụ buôn bán cho nhiều chuyên gia đánh giá một danh sách nhiều đặc điểm tạo nên sự kết quả tốt bởi quy trình dạy ngoại ngữ .” Ông cũng cho biết : quá trình giảng dạy bộ môn có 3 yếu tố nền móng tạo nên sự thành công chất lượng môn học đó là giáo trình, người thầy và người trò. Trải qua những lần điều chỉnh tăng cường chất lượng, giáo trình do những chuyên gia trong nước xây dựng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nền rèn luyện Việt Nam.

4 phương án xây dựng tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng anh

Cái mà chúng ta đang thiếu chính là chuẩn đánh giá giáo trình và cũng chính là chuẩn thi công và soạn giáo trình. cho biết đúng hơn, chuẩn thì có nhưng chuẩn bắt đầu của quốc gia Việt Nam xác minh luôn chưa có. Để thi công bộ tiêu chí đánh giá và giám định sách giáo khoa tiếng anh dùng ở trên trường phổ thông Việt Nam, dự án anh ngữ Quốc gia 2020 đã tập trung một nhóm chuyên gia tìm hiểu sâu về lý triết lí xây dựng tiêu chí.

GS. Nguyễn Quốc Hùng khẳng định : Nhóm chuyên gia xây dựng tiêu chí đánh giá SGK ngoại ngữ của Việt Nam dựa trên một số bộ tiêu chí đáng tin cẩn trên thế giới và đặc biệt là bởi tác giả các nước xem anh ngữ chẳng phải phải bản ngữ. trên cơ sở tìm hiểu lý thuyết lí và tình hình biên soạn tiêu chí đánh giá sách ở các nước có mặt bằng dạy và học anh ngữ tương đồng nước các bạn , GS. Nguyễn Quốc Hùng đề xuất 4 phương thức xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa cho Việt Nam:

  1. sử dụng một vài tiêu chí đánh giá những đặc điểm chung bởi rất nhiều bản danh sách đã được rất nhiều nước đề xuất , bao gồm rất nhiều bình diện như: Nội dung dạy-học và tiêu chí về mục đích vì nó cùng chung nguồn tham khảo là khung tham chiếu Châu Âu, nhiều tiêu chí về kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói , đọc, viết, giải pháp giảng dạy vì ta cùng vận dụng phương án như nhiều nước đó.
  2. soạn những tiêu chí theo đòi hỏi riêng bởi Việt Nam, thí dụ : phương pháp dạy từ vựng tiếng anh, ngữ pháp anh ngữ và dạy ngữ âm vì những chuyên ngành này cần đáp ứng yêu cầu riêng bởi Việt Nam, mặc dầu những nước khác cũng đề cập đến.
  3. xây dựng một vài tiêu chí đặc điểm của Việt Nam, những tiêu chí bổ xung theo luận điểm đã thể hiện ở trên , vì đặc thù về quan hệ giữa tiếng mẹ đẻ và anh văn , cũng như văn hóa Việt và văn hóa Anh/nhiều nước khác khác với mối quan hệ cùng tên bởi những nước khác. Nhóm tiêu chí bổ xung này nêu lên dưới tên Nhóm tiêu chí đặc biệt.
  4. xây dựng một nhóm tiêu chí bổ xung cho việc chọn lựa sách tiểu học vì sách giáo khoa tiểu học hàm chứa các không giỏi tố về dàn cảnh cũng như về nhiều bài tập dượt kỹ năng khác với sách người lớn . Có hai cách xử lý nhóm tiêu chí này: (1) tách riêng thành một thành phần bởi bộ tiêu chí, và (2 đan chen vào nhiều thành phần khác nhau bởi bộ tiêu chí với ghi chú “dành cho sách tiểu học”

Với các ý kiến ủng hộ và phát biểu , GS. Nguyễn Quốc Hùng nêu luận điểm và đưa ra kỳ vọng bộ tiêu chí đánh giá SGK khi được ban hành thì là dụng cụ kinh doanh cho nhiều chuyên gia đánh giá một danh sách các đặc điểm tạo nên sự thành công của quy trình dạy anh ngữ . Nguyễn Quốc Hùng M.A là một trong rất nhiều chuyên gia về giảng dạy ngoại ngữ hàng đầu ở Việt Nam. Ông là giáo viên xuất sắc trước hết bởi Việt Nam (và cũng là duy nhất ) được quốc gia cử sang Anh để giáo dục bài bản về: Dạy anh văn qua các công cụ thông tin dân chúng . Ông nhận định : “Học ngoại ngữ cũng như học bơi, nếu chẳng phải có phương án mãi chẳng phải thể bơi xa, bơi đúng được“.

Theo Báo rèn luyện Thời đại, tin gốc: http://giaoducthoidai.vn/ngoai-ngu/de-xuat-phuong-an-xay-dung-bo-tieu-chi-danh-gia-sgk-tieng-anh-686372-v.html

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088