3000 từ tiếng anh oxford thông dụng

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 2

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 1

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 21

1475036289238_3846

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 24

 

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 3

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 23

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 9

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 25

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 7

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 26

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 10

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 27

 

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 13

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 28

ITGREEN đưa ra 3000 từ tiếng anh hiệu quả nhất 29

 tiếng anh thông dụng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cuối Thứ năm phê duyệt việc thành lập Trường Đại học Tân Tạo (TTU) tại tỉnh Long An, trong đó dự kiến ​​bắt đầu enroling sinh viên trong năm học 2011-12.
Nằm trên 103 ha tại thành phố Tân Đức Giáo Dục, một số 12km từ thành phố Hồ Chí Minh, tin TTU mới là duy nhất trong số các trường đại học của Việt Nam vì nó được dựa trên một mô hình của Mỹ và có một tình trạng phi lợi nhuận.
TTU đã được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Tân Tạo, một tập đoàn đa dạng hàng đầu bao gồm các khu công nghiệp và phát triển hạ tầng bao gồm các nhà máy nhiệt điện, năng lượng tái tạo và các nhà máy xử lý nước, công nghệ và phương tiện truyền thông  tiếng anh thông dụng .
Dạy và học tại TTU sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh.
Học sinh sẽ học  tiếng anh thông dụng tại các trường TTU trong ba năm và năm thứ tư tại một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, theo trang web của Chính phủ.

3000 từ tiếng anh thông dụng có phiên âm
Dũng cũng bổ nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra phương tiện cần thiết TTU trước khi nó được mở bất kỳ giảng viên và sinh viên ghi danh trong các lĩnh vực nghiên cứu.
Nhiệm vụ của TTU là để sản xuất sinh viên tốt nghiệp sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực của mình, cam kết học tập suốt đời và thành thạo trong việc sử dụng tư duy sáng tạo và quan trọng.
Các chủ tịch của Tập đoàn Tân Tạo và người sáng lập và chủ tịch của Hội đồng TTU của Advisors, Đặng Thị Hoàng Yến, cho biết: “TTU là một trường đại học Việt mà sẽ cung cấp giáo dục chất lượng cho sinh viên xuất sắc, những người cần một cơ hội (đối với một nền giáo dục tiêu chuẩn quốc tế) “.
Tại hoạt động đầy đủ của nó, TTU sẽ có chín trường, với các trường Kinh doanh và Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học Máy tính và Nhân văn và Ngôn ngữ được thành lập trong năm đầu hoạt động.

keywords: 3000 từ tiếng anh oxford thông dụng

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088