3 nguyên do dở khả năng phát âm khi học ngoại ngữ bởi bạn

  • con người thiếu từ vựng ;
  • ta không nhận ra âm;
  • mọi người chẳng biết kiến trúc câu, là cụm động từ mà câu đó đang dùng nên không nắm được ý chính của câu.

Thiếu từ vị

Nếu từ vị chúng ta quá ít, nghe từ mới không biết chúng là gì, hoặc con người chỉ nhớ mang máng , chẳng phải nhớ rõ nghĩa của nó. Điều này nói lên rằng, con người học quá ít từ, hoặc học các nhưng đã lặp lại chúng quá ít lần. Hãy nâng tầm bằng cách lặp lại các hơn. Cách lặp lại từ vị tốt nhất là đặt chúng vào một câu ví dụ nào đó, bạn sẽ thuộc từ và thuộc sẽ cả câu và vận dụng lại cấu trúc bởi câu đó sau đó .

 

 

3 nguyên do dở khả năng phát âm khi học ngoại ngữ bởi bạn

Phát âm sai, không phải nhận ra âm khi nghe

Phát âm của bạn đóng vai trò luôn luôn lớn cho việc nhận ra từ vựng mà người nói đang dùng. Nếu bạn phát âm một từ theo cách nào, theo vùng miền nào mãi người vùng đó đưa ra con người nhận ra dễ dàng , còn người vùng khác khẳng định các bạn luôn phải nói là khó nghe hoặc không phải nghe được. Nếu học anh văn mà các bạn không phải tập âm để biến chất giọng của mình thành giọng chuẩn bản xứ, con người mãi luôn luôn khó nghe người bản xứ. Điều dễ hiểu mà các người theo cách học cũ không phải thể nhận ra là, phát âm bởi các bạn mong muốn các bạn có nghe được hay không phải .

 

ở trên tiếng anh có tổng cộng từ 45-52 âm, ở trên đó có 21 nguyên âm là yêu cầu phải phát đúng. 21 nguyên âm này gắn kết với rất nhiều phụ âm đứng trước và đứng sau chúng để ra mắt thành rất nhiều tổ hợp âm khác nhau. Nếu phát đúng âm và tổ hợp âm ta thì nhận ra từ đơn giản khi nghe người bản xứ nhận định . trên thực tại , người con người hay chọn lựa cách luyện nghe chứ chẳng phải học phát âm vì nghĩ suy dễ tiếp nhận rằng không nghe được sẽ phải luyện nghe. Nhưng nếu chúng ta sửa được âm và phát đúng nhiều tổ hợp âm mãi có khả năng nghe được ngay từ lần trước tiên mà không phải phải tốn thời gian để luyện nghe và từ vựng tiếng anh.

 

Để học phát âm, cách tốt nhất là học âm trong rất nhiều từ chúng ta đang học.

Nếu các bạn theo cách học âm đơn lẻ, rời rạc như cách người ta vẫn đang dạy, dù có dạy trực quan đến đâu mọi người cũng không phải sửa âm trong từ được. hiện nay có giải pháp đọc tách-ghép âm có thể trợ giúp mọi người sửa âm bản xứ thật nhanh bằng cách sửa âm tại từ chúng ta đang học. Theo phương án này, nguyên âm của từ hay âm tiết được tách ra đọc riêng rẽ cho bạn nhận biết, sau đó giải pháp dạy con người cách đọc nối giữa nguyên âm và phụ âm đứng trước và đứng sau nó để dẫn đến nên âm của cả từ. Với cách này, con người sẽ nhận biết được rất nhiều nguyên âm khó và nhiều tổ hợp âm lạ không phải có ở trong tiếng mẹ đẻ của mọi người . Một thí dụ về tổ hợp âm lạ mà ai cũng phát âm sai là từ “down”. ở trong tiếng Việt có âm /au/ đứng cuối từ như trong từ “rau”, “trau”, “lau”…

 

Nhưng trên tiếng Việt không phải hề có từ nào mà âm /au/ gắn kết với âm /n/ đứng sau nó. vì vậy thành thử sang học anh ngữ , khi phát âm họ bỏ luôn âm cuối và nói thành từ “dau” và bỏ sẽ âm /n/. Một từ điển hình khác là từ “time”. trong tiếng Việt có âm /ai/ nhưng chẳng phải hề có từ nào mà âm /ai/ gắn kết với âm /m/ đứng sau nó. Nên khi phát âm từ này, người Việt hay đọc là /tai/. thời kỳ gần đây khi phát hiện ra mọi người đều phát âm từ “time” thiếu âm cuối /m/, nên người mọi người dạy thêm âm /m/. Nhưng vì trên tiếng Việt chẳng phải có tổ hợp âm /aim/ nên người các bạn mượn âm /a/ để thay thế và đọc từ “time” thành /tam/ (bỏ nguyên âm đôi /ai/) thay vì đúng phải là /taim/.

Vậy phải học phát âm anh văn như thế nào? Hãy bắt đầu một cách nghiêm túc . Kể từ hôm nay , hãy tập lại toàn bộ rất nhiều từ, dù là từ vị đơn lẻ hay nằm trong câu. Nếu chúng ta đã tập 1 âm nhuần nhuyễn, thì khi gặp âm đó ở trên từ khác, con người luôn có thể phát âm dễ dàng . giông giống , nếu bạn phát được 1 tổ hợp âm (nguyên âm gắn liền với phụ âm đứng trước hoặc đứng sau), mọi người có khả năng phát âm chuẩn xác các từ dùng tổ hợp âm đó. Nếu ta sử dụng cách làm đọc tách-ghép âm và chẳng phải cho qua bất kỳ từ nào, tôi tin chắc rằng các bạn phát âm chuẩn xác và đổi giọng trên vòng 30 ngày.

Câu hỏi đặt ra là, tới khi nào chúng ta mới được gọi là đổi giọng?

Hãy nhờ một giáo viên xuất sắc kiểm tra, nếu chúng ta nói chuyện bằng anh ngữ một cách tự nhiên mà đã dùng toàn bộ âm chuẩn rồi sẽ xem như giọng bạn đã đổi. Điều này có nghĩa là mọi người đã biến quán tính của mình thành phản xạ vô điều kiện . Nếu chỉ nhìn vào từ rồi dần dần nhớ lại mới có khả năng phát âm đúng mãi xem như các bạn cũng chưa đổi giọng vì nó chưa biến thành quán tính. ở đây có nghĩa là , nếu âm nào chưa biến thành quán tính tự nhiên bởi bạn , hãy truy tìm cách đọc lặp lại chúng nhiều lần hơn nữa. chúng ta cũng vào Lớp học ngoại ngữ trực tuyến do chúng tôi ra mắt và học từng ngày để bổ sung vốn từ vựng và cách phát âm theo phương pháp đọc tách-ghép âm cho từng từ.

 

Nhận dạng cấu trúc khi nghe để nắm ý chính

Điều cuối cùng nhưng không yếu phần quan trọng ở trên kỹ năng nghe của bạn là khả năng nhận dạng cấu trúc khi nghe. Nhận dạng cấu trúc là gì? Một câu nào được nói hay viết đều sử dụng một cụm động từ mà con người biết đến là kiến trúc câu. Mỗi cụm động từ đều có nghĩa riêng bởi nó và khi nhắc đến kiến trúc đó các bạn đều hiểu nghĩa giống nhau, chẳng phải thể nhầm lẫn được. Nếu ta thuộc kiến trúc đến mức nhận ra chúng ở trong khoảng thời kỳ dưới 7 giây, bạn mãi biết ý người bạn chắc chắn gì và tất tần tật các gì bạn cần làm là lắng nghe 1 vài từ chính là biết hoàn chỉnh ý nghĩa. các người học theo cách cũ cứ phải nghe hết toàn bộ các từ rồi đoán nghĩa. Một phần do không phải nắm cấu trúc nên không phải biết người ta chắc chắn gì. Một phần là không phải biết hết từ vị nên chẳng phải thể nhận ra. Lời khuyên về việc đi luyện nghe trở nên là một lời khuyên phải nói là tồi khi ở trong đầu không phải có đủ âm, từ vị và cấu trúc .

 

Tôi sẽ lấy một ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ tầm quan trọng bởi cấu trúc . thí dụ , với cấu trúc “have been doing something” có tức là làm một việc gì đó ở trong bao bền lâu rồi, hoặc một điều gì đó đã xảy ra ở trên bao bền lâu rồi tới thời điểm này. cấu trúc này dùng để mô tả về độ dài bởi khoảng thời gian mà việc gì đó đã xảy ra. Nếu mọi người nắm được như thế, hãy xem câu “I have been studying English for 10 years”. Vì cấu trúc chuyển tải ý nghĩa là “làm ăn gì đó ở trên bao lâu ngày tới thời gian hiện nay ” và khi thấy một câu dùng cấu trúc đó, chúng ta chỉ cần lắng nghe động từ chính bởi nó là có khả năng nhận ra. “làm ăn gì đó” được cụ thể hoá ở trong câu ví dụ trên bằng động từ “study” (học).

Vậy khi nhận dạng được cấu trúc , con người biết được là “học” trên bao bền lâu rồi và chỉ cần lắng tai khoảng giai đoạn nữa là có thể nắm được tất tần tật câu. Nếu ai đó dùng động từ khác thì mọi người tập hợp vào động từ khác đó và chỉ cần biết nghĩa bởi động từ đó mà thôi. hiểu được điều này, ta thì hiểu rằng một kiến trúc có thể dùng lại ở trên hàng chục, hàng trăm câu khác nhau mà khi nghe bạn đã nắm chúng ngay mà không cần lắng tai toàn bộ mọi từ ở trên câu mới có khả năng nắm được ý bởi người nói .

ở trên lớp học mà chúng tôi thiết kế , từng câu được đánh giá ra thành nhiều kiến trúc riêng rẽ và giảng giải cách dùng của chúng để mọi người tham khảo. Nếu các bạn thuộc câu, mọi người có thể nhận biết rất nhiều cấu trúc ở câu đó dễ dàng . 

 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088