Những câu chào hỏi thông dụng ở tiếng anh nói chuyện

Câu khẳng định xin chào và từ biệt là điều trước tiên mà các bạn được học ở trên buổi đầu tiên . Nghe tưởng chừng nôm na , nhưng sự thật mọi người cần biết tiến hành trong những cảnh ngộ cụ thể. trong những dịp trang trọng như là những bữa tiệc sẽ con người mãi xác nhận như thế nào, vậy còn khi gặp con người bè hàng ngày sẽ bạn khẳng định ra sao?

 Lời chào và từ biệt ở tiếng anh nói chuyện

Câu trả lời sẽ là những câu đại loại như “Hi!, Hello!…..Goodbye!…” nhưng ít người học ngoại ngữ biết những mẫu câu đồng nghĩa nhưng lại có cách diễn tả khác. Hãy cùng Monenglish.com tìm hiểu thêm về phần mềm học tiếng anh nhé.

 

Greeting Expressions

Chào hỏi bình thường nhưng mang tính chất lễ nghi , trang trọng. (General greetings) (Formal).

 • Hello!
 • How are you?
 • How are you doing?
 • How is everything?
 • How’s everything going?
 • How have you been keeping?
 • I trust that everything is well.

Chào hỏi thông thường theo cách thân thiện , suồng sã (General greetings) (Informal).

 

 • Hi.
 • What’s up?
 • Good to see you.

Khi gặp lại một người mà bạn chẳng phải gặp từ lâu ngày , chúng ta muốn chào theo cách nghi lễ và có phần khách sáo. Hãy dùng những mẫu câu sau:

 

 • It has been a long time.
 • It’s been too long.
 • What have you been up to all these years?

bạn cũng có thể sử dụng những mẫu câu sau cho những tình huống trong nhưng ý nghĩa lời chào mang tính chất suồng sã, không phải khách khí.

 

 • How come I never see you?
 • It’s been such a long time.
 • Long time no see.

Những cách phát biểu cho lời chia tay

Cách chào tạm biệt thông thường nhưng mang thuộc tính lễ nghi , trang trọng. (Simple good-byes) (Formal).

 

 • Good-bye
 • Stay in touch.
 • It was nice meeting you.

 

Cách chào từ biệt thông thường nhưng mang tính chất thân yêu , suồng sã (Simple good-byes) (Informal).

 

 • See you.
 • Talk to you later.
 • Catch up with you later.

Khi ta rời đi, bạn muốn phát biểu lời tạm biệt một cách lịch sự và có phần khách khí. Những mẫu câu sau mãi hữu dụng cho ta :

 

 • I have to leave here by noon.
 • Is it okay if we leave your home at 9pm?
 • What do you say we leave work a little earlier today?

Và cách cho biết thân mật , suống sã cho cảnh huống này:

 

 • I got to go now.
 • I’ll be leaving from the office in 20 minutes.
 • How about we jet off to the shops now?

Hãy chuẩn bị cho mình những cách diễn tả về “greeting and goodbye” mà chúng tôi cách làm và chúc các chúng ta ngày giàu tri thức giao tiếp khi vận dụng tiếng anh !phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088