testimonial

 

testimonial( noun )

[,testi'mounjəl]

chứng nhận

Ví dụ:

  • She sent a testimonial from her former employer when applying for the post.
  • Cô ta đã gửi một giấy chứng nhận của người chủ cũ khi làm đơn xin công việc đó.

Cách Học Từ Vựng Tại VOCAGREEN

Cách học từ vựng khá đơn giản, quý khách xem video hướng dẫn sau:
 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088