stock option

 

stock option( )

quyền mua bán Chứng khoán

Ví dụ:

  • The option to sell shares of stock at a specified time in the future is called a put option.
  • Quyền chọn bán cổ phiếu ở một thời điểm đã được xác định rõ trong tương lai được gọi là quyền chọn bán.

Cách Học Từ Vựng Tại VOCAGREEN

Cách học từ vựng khá đơn giản, quý khách xem video hướng dẫn sau:
 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC