revolutionize

revolutionize( verb )

[,revə'lu:∫ənaiz]

cách mạng hóa

Ví dụ:

  • Square is an infant company trying to revolutionize the credit card payment industry.
  • Square là một công ty non trẻ đang cố cách mạng hóa ngành công nghiệp thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Cách Học Từ Vựng Tại VOCAGREEN

Cách học từ vựng khá đơn giản, quý khách xem video hướng dẫn sau:
 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088