reinforced concrete

reinforced concrete( noun )

[,ri:in'fɔ:st'kɔnkri:t]

bê tông cốt sắt

Ví dụ:

  • Under each table were two layers of reinforced concrete footings.
  • Dưới mỗi chiếc bàn là hai lớp bệ bê tông gia cố.

Cách Học Từ Vựng Tại VOCAGREEN

Cách học từ vựng khá đơn giản, quý khách xem video hướng dẫn sau:
 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088