nuclear family

nuclear family( noun )

['nju:kliə 'fæmili]

gia đình (đơn thuần, hạt nhân )

Ví dụ:

  • Some Vietnamese family traditions have been lost in the nuclear family nowadays.
  • Một vài truyền thống Việt Nam đã bị mất trong những gia đình hạt nhân ngày nay.

Cách Học Từ Vựng Tại VOCAGREEN

Cách học từ vựng khá đơn giản, quý khách xem video hướng dẫn sau:
 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088