high-powered

 

high-powered( adjective )

['hai'pauəd]

có thế lực

Ví dụ:

  • The high - powered delegation often includes military and foreign intelligence chiefs.
  • Đoàn đại biểu có thế lực thường bao gồm các lãnh đạo tình báo ở nước ngoài và quân đội.

Cách Học Từ Vựng Tại VOCAGREEN

Cách học từ vựng khá đơn giản, quý khách xem video hướng dẫn sau:
 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088