futuristic

futuristic( adjective )

[,fju:t∫ɑ'ristik]

tương lai

Ví dụ:

  • It's a cool futuristic soccer game where you play one - on - one against a computer.
  • Đó là một trò chơi bóng đá tuyệt vời của tương lai, mà bạn có thể chơi trực tiếp với máy tính.

Cách Học Từ Vựng Tại VOCAGREEN

Cách học từ vựng khá đơn giản, quý khách xem video hướng dẫn sau:
 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088