fossil fuel

fossil fuel( )

nhiên liệu hóa thạch

Ví dụ:

  • Fossil fuel is a bad fuel to use because it burns up fuel to fast.
  • Nhiên liệu hóa thạch là loại nhiên liệu không tốt để sử dụng vì nó đốt cháy nhiên liệu rất nhanh.

Cách Học Từ Vựng Tại VOCAGREEN

Cách học từ vựng khá đơn giản, quý khách xem video hướng dẫn sau:
 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088