fluctuate

 

fluctuate( verb )

['flʌktjueit]

dao động

Ví dụ:

  • The population of this country is expected to fluctuate from 2010 to 2050.
  • Dân số của nước này được dự đoán sẽ dao động từ năm 2010 đến năm 2050.

Cách Học Từ Vựng Tại VOCAGREEN

Cách học từ vựng khá đơn giản, quý khách xem video hướng dẫn sau:
 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC