artificially

artificially( adverb )

[,ɑ:ti'fi∫əli]

giả tạo, không tự nhiên

Ví dụ:

  • Price - fixing keeps prices artificially high.
  • Sự thỏa thuận ấn định giá làm cho giá cao một cách ổn định giả tạo.

Cách Học Từ Vựng Tại VOCAGREEN

Cách học từ vựng khá đơn giản, quý khách xem video hướng dẫn sau:
 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC