Phân biệt ‘wake up’ và ‘get up’

 

 

Một số người có thói quen dịch “wake up” và “get up” là “thức dậy” như tiếng Việt trong khi thực tế hai cụm động từ này có nghĩa hoàn toàn khác nhau.

 

Wake up: stop sleeping and open your eyes.

 

 

wake-up-boy-333frightened-his-bed-jump-31367076

Wake up: stop sleeping and open your eyes.

 

“Wake up” là từ ám chỉ việc thức giấc, dừng việc ngủ và mở mắt ra.

Việc tỉnh giấc này có thể xảy ra tự nhiên khi bạn không muốn ngủ nữa. Ví dụ: Finally she woke up after sleeping 12 hours.Có thể do thứ gì đó (something) hay có ai đó (someone) tác động lên bạn. Khi đó, cụm từ này thường được sử dụng theo dạng “wake soneone up”. Ví dụ:

A strong earthquake woke us up.

My dog often jumps on my bed and wakes me up.

 

Get up: to get out of bed (usually to start your day).

 

dusighsnap

 Get up: to get out of bed

 

Get up chỉ tới hành động thức dậy và rời khỏi giường (thông thường là để bắt đầu ngày mới). Ví dụ:

I first thing I do when I get up is go to the toilet.

This morning I got up earlier than normal.

Như vậy, bạn phải “wake up” rồi mới có thể “get up” được. “Wake up” là trạng thái tỉnh giấc còn “get up” là hành động thức dậy, đứng lên. Tiếng Việt đều gọi chung là thức dậy mà không dùng hai động từ riêng để phân biệt hai hành động này với nhau. Tưởng tượng cảnh con cái hay phân trần với bố mẹ về việc thức dậy muộn là “Con dậy rồi nhưng chưa ra khỏi giường”. Đây là trường hợp đã “wake up” nhưng chưa “get up”. Bạn có thể hiểu hơn sự khác nhau giữa hai động từ này qua câu:

I wake up around 7 o’clock but I don’t get up until around 8. I like to lie in bed reading before I start.

I wake up at 6.0 and get up 4 minutes later.

 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088