‘Do’ hay ‘make’?

 

Chọn “do a presentation” hay chọn “make a presentation”? Tại sao dùng “make dinner” nhưng lại dùng “do the laundry”?
 
UseItUpWearItOutMakeItDoOrDoWithout.jpg

Sau đây là một số trường hợp điển hình cùng động từ “do” 

Dùng để nói về công việc hay nhiệm vụ Do homework
Do the housework
Liên quan đến một hoạt động nào đó chung chung, không cụ thể Do something
Do nothing
Sử dụng để thay thế một động từ hiển nhiên (trong văn nói thân thiện) Do I need to do my hair? (do=brush or comb)
I’ll do the kitchen if you do the lawns (do=clean, do=mow)

 

MakeIT.jpg

 

Động từ “make” được sử dụng trong những trường hợp sau đây.

 

Dùng để chỉ nguồn gốc ban đầu của một sản phẩm hay loại nguyên liệu

The ring was made of gold.
The watches were made in Switzerland.
Nói về phản ứng, hành động,.. Onions make your eyes water.
You make me happy.
Đưa ra kế hoạch, quyết định Make an arrangement
Make a choice
Phát biểu, tạo ra những âm thanh nhất định Make a speech
Make noise
Nấu, làm đồ ăn, đồ uống hay bữa ăn Make a cake
Make dinner

Ví dụ:

– You have to make a cake for Jack.

– Yes, I’ll do it later.

Bạn muốn biết học tiếng anh online bắt đầu từ đâu ?

 Đăng ký tài khoản để biết học tiếng anh bắt đầu từ đâu nhé.

Image

ITGREEN chúc các bạn học tiếng anh tốt.

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088