Bắc Giang thiếu giáo viên anh văn tiểu học

 

Theo đó, mỗi trường có từ 1 đến 2 giảng viên ngoại ngữ , chỉ đảm bảo dạy với thời lượng tối thiểu là 2 tiết/ tuần; nhiều giảng viên phải dạy quá số giờ quy định dẫn đến thực trạng quá tải, giảng viên không có đủ khoảng thời gian đâu tư chuyên môn, một số đơn vị phải hợp đồng thuê giảng viên nên ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy học.

 

 

Một số trường phải tạm ngừng việc giảng dạy anh ngữ tự chọn cho học sinh sinh viên lớp 4, 5 để ưu tiên giảng dạy học Chương trình ngoại ngữ 10 năm cho học sinh sinh viên lớp 3.

 

Dự kiến năm học 2016-2017, để đảm bảo tiến hành dạy 4 tiết/ tuần cho học sinh tiểu học bắt đầu từ lớp 3 sẽ thiếu khoảng 50 thầy cô , đến năm 2020 sẽ thiếu khoảng 210 thầy cô cho cấp cấp độ tiểu học .

 

Công tác bồi dưỡng, giảng dạy lại giáo viên tiếng anh được quan tâm nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu, đủ điều kiện chuyên môn thực của thầy cô không có chuyển làm cho rõ nét về kỹ năng cũng như phương pháp giảng giải .

 

Việc sử dụng , phát huy khả năng của đội ngũ thầy cô giáo cốt cán ở cơ sở trong việc bồi dưỡng đội ngũ, làm mới phương pháp , kỹ năng đào tạo , thực hiện môi trường anh ngữ còn hạn chế. tất cả đội ngũ thầy cô cốt cán được dùng trong công tác bồi dưỡng sinh viên giỏi.

 

Sở GD&ĐT công bố thầy cô giáo anh ngữ các cấp học ngay khi được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng và khảo sát theo Khung năng lực tiếng anh 6 bậc dùng cho Việt Nam tính đến tháng 11 năm 2015.

 

Theo đó, cấp tiểu học : Toàn tỉnh có tổng số 378 giáo viên , có 348 giáo viên đạt trình độ B2 trở lên (92%).

 

Cấp THCS: Toàn tỉnh có 733 giáo viên , trong đó 692 thầy cô giáo đạt trình độ B2 trở lên (94,4%).

 

Cấp THPT: Toàn tỉnh có 327 thầy cô giáo , trong đó 248 giảng viên đạt trình độ C1 (75,8%)…

 

Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng cho biết , do không có quy định về khung khả năng anh văn trong tuyển dụng giảng viên nên ngay khi được tuyển dụng vẫn tiếp tục phải bồi dưỡng, nghiên cứu gây ảnh hưởng đến việc phân công chuyên môn cũng như chất lượng đào tạo tại những nhà trường…

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088