Chính Sách Đại Lý

  • Quý khách sẽ trở thành đại lý khi có lịch sử đã từng thanh toán thành công >= 200.000 VNĐ.
  • Sau khi có mã đại lý quý khách dùng mã đại lý để chia sẻ link liên kết, gửi mã đại lý cho người dùng khác. Khi người dùng mới đăng ký thành viên nhập mã người giới thiệu là của quý khách hoặc người đã từng ấn vào link mà quý khách đã chia sẻ ( hệ thống sẽ lưu lại mã đại lý ngầm trong 30 ngày với điều kiện người dùng mới không xóa lịch sử trình duyệt ).
  • Quý khách sẽ nhận được hoa hồng 20% cho tất cả các gói mà người dùng mới đã kích hoạt.
  • ITGreen sẽ thanh toán hoa hồng vào ngày 01-05 hàng tháng với tổng hoa hồng  >= 200.000 VNĐ.
  • Quý đại lý vui lòng cập nhập thông tin thanh toán trong mục Quản Trị Tài Khoản chính xác !

 

Các gói từ vựng tiếng anh khác

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088