Những cách trả lời tốt nhất khi phỏng vấn xin việc bằng anh ngữ .

>> anh ngữ , học ngoại ngữ , tiếng anh nói chuyện , học từ vị

Số ít từ vựng ngoại ngữ phổ biến các bạn nên biết khi phỏng vấn

 • hire: tuyển

   

 • work ethic: đạo đức nghề nghiệp

   

 • asset: người hữu ích

   

 • company: công ty

   

 • team player: đồng đội, thành viên ở trong đội

   

 • interpersonal skills: kỹ năng giao tiếp

   

 • good fit: người thích hợp

   

 • employer: người tuyển dụng

   

 • skills: kỹ năng

   

 • strengths: thế mạnh, cái hay

   

 • align: sắp đặt

   

 • pro-active, self starter: người chủ động

   

 • analytical nature: kỹ năng phân tách

   

 • problem-solving: giải quyết gặp khó

   

 • describe: mô tả

   

 • work style: phong cách làm việc

   

 • important: trọng tâm

   

 • challenged: bị đánh cuộc

   

 • work well: làm việc hiệu quả

   

 • under pressure: bị bức xúc

   

 • tight deadlines: thời hạn chót gần kề

   

 • supervisors: sếp, người giám sát

   

 • ambitious: người tham vọng

   

 • goal oriented: có mục đích

   

 • pride myself: kiêu hãnh về bản thân

   

 • thinking outside the box: có tư duy sáng tạo

   

 • opportunities for growth: các thời cơ để phát triển

   

 • eventually: cuối cùng , sau cùng

   

 • more responsibility: các trách nhiệm hơn

   

 

Nhiều câu hỏi phỏng vấn ngoại ngữ điển hình của nhà tuyển dụng

 • Why should we hire you?

   

vì nguyên nhân chúng tôi nên tuyển ta ?

– I think my b work ethic will make me an asset to this company.

Tôi suy nghĩ những chuẩn mực trong đạo đức nghề nghiệp của tôi sẽ giúp tôi là một người có ích cho cơ sở .

– Im a team player who has b interpersonal skills.

Tôi là một người làm việc với ý thức đồng đội có kĩ năng nói chuyện tốt.

 

 • What do you think makes you a good fit for this company?

   

Theo con người thì điều gì làm mọi người thích hợp với doanh nghiệp này?

 

Note: In asking this question, the employer is looking at what your skills are, but more importantly, whether your strengths well with the skills theyre looking for.

chú ý : Khi hỏi câu này, người tuyển dụng đang muốn tìm kiếm rất nhiều kĩ năng mà chúng ta có, nhưng điều quan trọng hơn là đó là các thế mạnh nào của bạn để thích hợp với những kĩ năng mà bọn họ đang kiếm .

– I am pro-active and I dont hesitate to take initiative.

Tôi là một người chủ động và tôi không ngại ngần để được biết thế chủ động.

– My analytical nature makes me great at problem-solving.

Tôi có tính thích phân tách kết quả và điều này giúp đỡ tôi giải quyết thiếu thốn khá nhanh.

 • How would you describe your work style?

   

mọi người hãy mô tả phong cách làm ăn của chúng ta .

– Its important to me to be challenged by what I do.

Điều quan trọng là tôi thích được thử thách bởi nhiều việc mà tôi làm.

– I work well under pressure and with tight deadlines.

Tôi làm việc tốt dù bị áp lực với hạn chót gần kề.

– My former supervisors have described me as ambitious and goal oriented.

Sếp cũ bởi tôi nhận xét duyệt tôi là một người tham vọng và có mục tiêu .

– I pride myself on always thinking outside the box.

Tôi kiêu hãnh là bản thân luôn có tư duy vượt ranh giới

 

 • What are your long term goals?

   

mục tiêu dài lâu dài của con người là gì?

 

– Im looking for a job with opportunities for growth.

Tôi đang truy tìm một việc có nhiều thời cơ để phát triển.

– I would love to eventually have more responsibility.

Tôi vô cùng thích khi kết thúc được có những bổn phận hơn với công việc .

10 cách mở màn toàn hảo khi trả lời câu hỏi “Tell me about your self”

 • “I can summarize who I am in three words.”

   

gây lộn xem xét bởi nhà tuyển dụng ngay lập tức . hơn thế nữa nó còn chứng tỏ khả năng hàm súc , sáng tạo cũng như sức thuyết giáo phục bởi các bạn

 

 • “The quotation I live my life by is…”

   

chứng thực sự hoàn thành cá nhân là 1 phần thiết không giỏi ở trong hoạch định phát triển của các bạn , cũng như xác nhận lên được khả năng muốn vươn cao bởi con người

 

 • “My personal philosophy is…”

   

doanh nghiệp thuê người có tư duy để làm việc , chứ chẳng phải phải người đi làm cho có. Điều này chỉ ra bạn là người biết suy nghĩ , chứ không phải chỉ đơn thuần là 1 Sales

 

 • “People who know me best say that I’m…”

   

Câu trả lời này cho thấy chúng ta có được sự tự nhận thức về bản thân mình

 

 • “Well, I googled myself this morning, and here’s what I found…”

   

rất nhiều người hài hước , cá tính và có kiến thức về công nghệ có thể đáp theo cách này. Nó chẳng phải thể đoán trước được và rất đáng nhớ đúng chẳng phải ?

 

 • “My passion is…”

   

Người bạn không nhu cầu con người làm cái gì, mà chỉ quan tâm chúng ta là ai. Và cái mà mọi người ham mê luôn chỉ rõ con người ta . Thêm nữa, sự đam mê khơi gợi lòng nhiệt thành – tiếng anh online

 

 • “When I was seven years old, I always wanted to be…”

   

Câu trả lời này cho thấy có vẻ như là mọi người đã có sự chuẩn bị cho công việc này từ chắc chắn là nhiều ngày rồi, chứ chẳng phải phải tối bữa qua

 

 • “If Hollywood made a move about my life, it would be called…”

   

khá thu hút , thỏa thuê và thu hút

 

 • “Can I show you, instead of tell you?”

   

Sau đó, lấy từ ở trên túi áo con người thứ gì đó biểu trưng cho chúng ta . Ai mà khước từ cũng như quên được câu đáp này kia chứ?

 

 • “The compliment people give me most frequently is…”

   

Câu đáp tương tự 1 giấy nhận thực , chỉ ra được sự tự đánh giá về bản thân cũng như năng lực tiếp nhận nhiều phản hồi.

 

Kênh tuyển sinh (Theo HC)

 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088