ITGreen mang đến quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn

1475655795080_4056

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475655810675_4057

1475655829217_4058

1475655847059_4059

1475655862713_4060

1475655877888_4061

 

Đây là điểm chính trong đề án ngoại ngữ quốc gia cho giáo dục đại học trong năm 2020. Theo Bộ GD & ĐT, trên 30 Tháng Chín năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 1400 về giảng dạy ngoại ngữ và học tập trong giai đoạn 2008-2020.

Trung tâm giáo dục đã được yêu cầu để thiết lập kế hoạch báo cáo tình hình hiện nay, mục tiêu và giải pháp cho hai giai đoạn, 2012-2015 và 2016-2020. Họ sẽ phải gửi báo cáo cho Bộ GD & ĐT của 15 tháng mười một.

Để chắc chắn rằng tất cả các trường đại học và sinh viên đại học ‘người không chuyên về tiếng Anh phải tương đương với trình độ B1 trong trong khuôn khổ chung châu Âu tham khảo cho các kỹ năng ngôn ngữ, các trường học đã được kêu gọi để nhanh chóng thực hiện kế hoạch này.

Bộ GD & ĐT cho biết sẽ cung cấp cho viện trợ tài chính cho các trường đại học để gửi các giáo viên giỏi nhất ở nước ngoài để có các khóa học ngoại ngữ. Từ 2013-1015, mỗi trường sẽ có một nghiên cứu giáo viên nước ngoài mỗi năm.

Bộ GD & ĐT cũng sẽ giúp thiết lập các trung tâm ngoại ngữ tiêu chuẩn cao, lần đầu tiên tại Đại học Thái Nguyên, Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học TP.HCM Giáo dục, nhằm nâng cao các kỹ năng giáo viên. Các giáo viên không có kinh nghiệm sẽ phải tham gia một khóa đào tạo để nâng cao kiến ​​thức của họ.

Trường có đủ trang thiết bị và đội ngũ giảng viên cũng sẽ được yêu cầu để thực hiện các kế hoạch để dạy một số môn bằng tiếng Anh như công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, du lịch. Họ cũng được yêu cầu gửi thông tin chi tiết về các thầy cô giáo, học phí, phương pháp để Bộ GD & ĐT.

Lãnh đạo Bộ GD & ĐT nhấn mạnh: “Để đạt được mục tiêu của dự án, chúng tôi cần sự hợp tác của tất cả các cơ sở giáo dục.”

keywords: ITGREEN mang đến quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088