ITGreen mang đến ngữ pháp tiếng anh giao tiếp cơ bản

1475655795080_4056

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475655810675_4057

1475655829217_4058

1475655847059_4059

1475655862713_4060

1475655877888_4061

 

Trong khi các trường đại học hàng đầu đã được tha hồ lựa chọn bởi vì rất nhiều sinh viên mơ ước theo học tại các trường nổi tiếng, các trường đại học khác, đặc biệt là người sáng lập và các trường đại học địa phương, sợ họ có thể không được ghi danh đủ sinh viên.

Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Đào tạo TP.HCM Đại học Sư phạm kỹ thuật, cho biết hầu hết các thí sinh tham dự kỳ thi vào các trường có dấu 13-17, trong khi kế hoạch học để ghi danh 3500 sinh viên trong năm nay.

948 học sinh của trường có 17 điểm và cao hơn, 3.640 sinh viên có 14 điểm và cao hơn, trong khi 4884 có 13 và cao hơn. Dũng cho biết, trường sẽ suy nghĩ cẩn thận để thiết lập các tiêu chuẩn yêu cầu hợp lý (dấu tối thiểu học sinh phải có được từ các kỳ thi tuyển sinh đại học để có thể theo học tại các trường mà họ muốn).

Tuy nhiên, ông nói rằng các trường sẽ dành một số ghế cho các sinh viên đăng ký học tại trường là sự lựa chọn thứ hai của họ. Theo các quy định hiện hành, những sinh viên không có dấu hiệu đủ cao để có thể theo học tại các trường mà họ muốn, có thể đăng ký học tại các trường khác như lựa chọn thứ hai hoặc thứ ba của họ.

TP.HCM Đại học Công nghệ đã quyết định rằng các thí sinh phải có ít nhất 16 điểm để đăng ký học tại trường. Nếu vậy, 4.000 học sinh sẽ không học tại trường.

Nguyễn Thanh Nam, Trưởng phòng Đào tạo của trường, cho biết rằng các sinh viên 4000 sẽ là một nguồn cung cấp dồi dào cho các trường khác. TP.HCM Đại học Công nghệ chính nó cũng sẽ xem xét cho 150 sinh viên cho hệ thống đào tạo cao đẳng (đào tạo 3 năm) từ nguồn.

Theo Hứa Minh Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo của Thành phố Tài chính Đại học HCM thị qua internet, 10.322 sinh viên có 13 điểm và cao hơn của 27.000 thí sinh. Do đó, các nhãn hiệu yêu cầu tối thiểu sẽ không ít hơn 16. Như vậy, trường sẽ từ chối một số lượng lớn các sinh viên, những người đã nhận 13-15,5 điểm và sẽ có thể theo học ở các trường khác.

13 dự kiến ​​sẽ được tối thiểu điểm cần học sinh phải có để có thể đăng ký học tại bất kỳ trường đại học ở Việt Nam, được gọi là “nhãn hiệu sàn.” Dấu sàn được công bố hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo mà trường tham khảo tuyển sinh.

Tương tự như vậy, các trường Đại học Sài Gòn cũng cho biết rất nhiều học sinh không đủ điều kiện để theo học tại các trường học, mà có thể là các sinh viên có mục tiêu cho các trường khác.

Trường học lo lắng cứng

Mặc dù các trường học ít có uy tín hiểu rằng họ có thể tìm thấy các sinh viên từ những người thất bại trong kỳ thi vào các trường có uy tín, họ vẫn lo ngại rằng họ không thể tìm thấy đủ sinh viên.

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM dự kiến ​​đến ghi danh 1.330 sinh viên, trong khi chỉ có 1.359 sinh viên tham dự kỳ thi tuyển sinh. Trong khi đó, dự kiến ​​chỉ có 700 sinh viên vượt qua các kỳ thi để học, đó có nghĩa là trường vẫn cần phải tìm ra 50 phần trăm khác của hạn ngạch từ các nguồn khác.

Phạm Thái Sơn, Phó Trưởng phòng Đào tạo của trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM, cũng cho rằng, 3758 ra của 19.000 sinh viên có những dấu hiệu tương đương hoặc cao hơn điểm sàn của năm 2011. Vì vậy, các tiêu chuẩn cần thiết được cho là thấp, chỉ tương đương với các nhãn hiệu sàn. Tuy nhiên, ngay cả với các yêu cầu thấp, các trường vẫn lo ngại nó sẽ thiếu sinh viên cho một số ngành.

Người thành lập trường học chứng minh được những cái mà hầu hết lo lắng về việc thiếu sinh viên. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có kế hoạch nhận được 2200 sinh viên, nhưng chỉ có 1.188 sinh viên tham dự kỳ thi tuyển sinh. Trong khi đó, chỉ có 100 sinh viên có thể đáp ứng các yêu cầu để có thể học tập ở đó. Điều này có nghĩa rằng các trường sẽ phải tìm kiếm sinh viên từ các nguồn khác.

keywords: ITGREEN mang đến ngữ pháp tiếng anh giao tiếp cơ bản

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088