ITGreen mang đến hướng dẫn cách học tiếng anh hiệu quả

1475657125897_4062

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 1

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 2

1475036289238_3846

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 3

 

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 4

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 6

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 5

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 7

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 8

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 26

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 10

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 27

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 13

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 28

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 29

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Chỉ thị số 10 về giáo dục chống tham nhũng tại các trường trung học, cao đẳng và đại học.
Thanh tra Chính phủ được phân công biên soạn tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng cho việc sử dụng tại các trường học từ năm học 2013-2014.
Ngoài ra, các cột chống tham nhũng trên trang web của Thanh tra Chính phủ phải được cập nhật với các tài liệu về vụ tham nhũng ở Việt Nam và các nước khác và các kinh nghiệm của các nước khác trong cuộc chiến chống tham nhũng để phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu của phòng chống tham nhũng của các trường học.
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học để kết hợp nội dung phòng chống tham nhũng trong giáo trình.
Việc tài trợ cho chương trình này sẽ được phân bổ từ ngân sách nhà nước.
Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện chương trình này.

keywords: ITGREEN mang đến hướng dẫn cách học tiếng anh hiệu quả

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088