ITGreen mang đến cách học tiếng anh hiệu quả trong 2 tháng

1475657125897_4062

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 1

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 2

1475036289238_3846

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 3

 

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 4

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 6

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 5

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 7

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 8

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 26

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 10

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 27

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 13

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 28

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 29

 

Số lượng sinh viên ngày càng tăng mạnh
Tốc độ tăng trưởng quy mô đào tạo hàng năm giao cho các cơ sở giáo dục đại học đã giảm trong những năm gần đây. Từ năm 2010, tốc độ tăng trưởng đã được lơ lửng khoảng 6-6,5 phần trăm, trong khi nó luôn luôn là 12-13 phần trăm trong năm 2009 trở về trước. Tỷ lệ sinh viên đào tạo toàn thời gian ngày càng tăng, trong khi học sinh thời gian đào tạo không đầy đủ đã trên đà giảm.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2011-2012, đã có 2.204.313 sinh viên, tăng 2 phần trăm so với năm trước và giảm 3,5 lần so với tốc độ tăng trưởng quy mô đào tạo lập trước mới nhất của Quốc hội về phát triển giáo dục đại học.
Số lượng sinh viên toàn thời gian trong năm học 2011-2012 là 1.741.999, chiếm đến 79 phần trăm của tổng số sinh viên được đào tạo, tăng 16 phần trăm so với năm 2007-2008. Trong khi đó, tỷ lệ sinh viên tại chức đã giảm nhanh từ 36,4 phần trăm trong năm 2009-2010 32,4 phần trăm trong giai đoạn 2010-2011 và đến 28.23 phần trăm trong năm 2011-2012.
Tuy nhiên, bất chấp sự giảm, quy mô đào tạo hiện nay vẫn còn cao hơn so với năng lực đào tạo, điều này đã dẫn đến chất lượng đào tạo còn hạn chế.
Trong năm học 2011-2012, các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước đào tạo 96.370 học viên, trong đó có 6.441 học viên cao học, hay 7 phần trăm, 93 phần trăm của học viên sau khóa đào tạo cho bằng thạc sĩ.
Tuy nhiên, một báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra rằng các chuyên ngành đào tạo 1.002 khảo sát, 161 chuyên ngành được cung cấp bởi các cơ sở đào tạo 50 mà có thể đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Bộ.
Các yêu cầu bao gồm số lượng các giảng viên thường trực có trình độ tiến sĩ trong các chuyên ngành tương tự, và số lượng học viên theo học trong ba năm liên tiếp trước đó.
Đặc biệt, một số cơ sở đào tạo vẫn còn ghi danh học cho các chương trình đào tạo thạc sĩ, mặc dù việc đào tạo đã vượt quá khả năng của họ.
Việt Nam thiếu nghiêm trọng giảng viên trình độ cao
Tất cả các cơ sở giáo dục đại học hứa sẽ áp dụng các biện pháp khác nhau để xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của họ bằng cách cung cấp lương tốt, điều kiện làm việc và cơ hội thăng tiến công việc.
Tuy nhiên, Bộ giáo dục đã thừa nhận rằng Việt Nam vẫn còn thiếu nghiêm trọng giảng viên. Trong năm học 2011-2012, đội ngũ giáo viên thường trú trên toàn quốc là 84.109, tăng 37,45 phần trăm so với năm 2008-2009. Số lượng giảng viên có trình độ học vấn cao hơn là 45.512, tăng 56,67 phần trăm.
Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng giảng viên chứng minh để làm gì nếu so với sự gia tăng số lượng sinh viên. Chỉ có 286 giảng viên, hay 0,5 phần trăm của các giảng viên có chức danh giáo sư. Trong khi đó, 3,37 phần trăm của giảng viên là giáo sư, 14,27 phần trăm có bằng tiến sĩ và 47 phần trăm có bằng thạc sĩ.
Theo các quy định hiện hành, các trường phải có đội ngũ giáo viên thường xuyên đủ để xử lý 70 phần trăm của các giáo trình giảng dạy. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều trường học có thể không đáp ứng các yêu cầu. Trường Đại học Thành Đông, Công nghệ Đông Á, Công nghiệp Cao su Junior College đã được tìm thấy là có số lượng giảng viên thường trú hoặc các giảng viên làm việc theo hợp đồng lao động dài hạn ít hơn 50.

keywords: ITGREEN mang đến cách học tiếng anh hiệu quả trong 2 tháng

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088