ITGreen mang đến bài đọc tiếng anh theo chủ đề hiệu quả nhất

1475657559263_4063

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475657582333_4064

1475657595876_4065

1475657609005_4066

Việt Nam một lần chú ý không phù hợp với giáo dục, mà sau đó dẫn đến việc thiếu trầm trọng các trường mầm non cho trẻ em trường mầm non. Tuy nhiên, vấn đề đã được cố định: kế hoạch phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi đã được khởi động cách đây hai năm, sau đó kích hoạt sự hồi sinh mạnh mẽ trong năm 2012.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gần đây thừa nhận trước Quốc hội rằng trong một thời gian dài, giáo dục mầm non ít được chú ý hơn là giáo dục nói chung.

Điều này đã dẫn đến hậu quả lớn xấu. Trong giai đoạn 2007-2010, Việt Nam thiếu nghiêm túc các trường mẫu giáo và giáo viên trường mẫu giáo. Không có đủ trường học cho trẻ em, đặc biệt là ở các khu vực đô thị lớn, mặc dù tỷ lệ trẻ em đi học là thấp hơn.

Một quan chức của giáo dục Hà Nội và Cục Đào tạo cho biết tại một cuộc hội thảo về giáo dục mầm non năm ngoái rằng Hà Nội đã tạo ra hơn 20.000 chỗ ngồi mỗi năm cho trẻ em, nhưng điều này vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu.

Từ Hà Nội thiếu nghiêm túc các trường mẫu giáo, nó đã phải sắp xếp các lớp học với 60 trẻ em, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đó không phải là hơn 35 học sinh trong mỗi lớp.

Sau khi kế hoạch về phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi đã được khởi động, giáo dục mầm non đã phát triển nhanh chóng, nhưng nó vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu.

Khoảng 1300 trường bán thuộc sở hữu nhà nước đã biến thành trường học nhà nước, có nghĩa là nhà nước trả tiền tiền để chạy các trường học. Trong khi đó, hàng trăm trường học hơn đã được xây dựng. Tuy nhiên, đất nước vẫn còn thiếu hàng chục ngàn phòng học.

Một báo cáo của Bộ Giáo dục cho thấy, 84,4 phần trăm trẻ em tuổi mầm non và 22,7 phần trăm trẻ em tháng ít hơn 36 có thể đi học.

Các số liệu cho thấy chỉ có một tỷ lệ phần trăm nhỏ của trẻ em có thể đi đến trường mẫu giáo. Tuy nhiên, những đứa trẻ may mắn không thể nhận được chất lượng giáo dục tiêu chuẩn.

Trong số 149.000 phòng học mẫu giáo toàn quốc, 50 phần trăm có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trong khi những người khác được làm bằng tre hoặc trong điều kiện rất nghèo.

Một khi các phòng học không đủ cho trẻ em, đồ chơi và sân trường chứng minh được “những thứ sang trọng” cho trẻ em.

Việt Nam không chỉ thiếu trường mẫu giáo, mà còn giáo viên trường mẫu giáo là tốt.

Một báo cáo cho thấy rằng ít hơn 60 phần trăm giáo viên trường mẫu giáo bây giờ nhận lương từ nhà nước. Kể từ khi trường thuộc sở hữu nhà nước bán đã biến thành trường quốc doanh, rất nhiều giáo viên đã may mắn trở thành thành viên thường xuyên của các nhân viên và tiền lương từ ngân sách nhà nước.

Trong ba năm qua, 31.000 giáo viên đã được tuyển chọn cho trường mẫu giáo. Theo bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Nhà nước trả 3 tỷ đồng hơn một năm để trả cho các giáo viên trường mẫu giáo.

Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, ngân sách địa phương hạn chế không cho phép tuyển thêm giáo viên. Theo ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, một tỷ lệ cao của các giáo viên trường mẫu giáo bây giờ làm việc theo hợp đồng lao động ngắn hạn.

Kể từ khi các giáo viên không hưởng lương từ nhà nước, và thu nhập của họ phụ thuộc vào ngân sách địa phương và các trường học địa phương, họ không thể có được chương trình khuyến mãi định kỳ theo quy định din Bộ luật Lao động. Trong khi đó, thu nhập cố định là rất thấp – từ một đến 2,5 triệu đồng một tháng. Và họ luôn luôn phải làm việc nhiều giờ hơn so với quy định trong bộ luật lao động.

keywords: ITGREEN mang đến bài đọc tiếng anh theo chủ đề hiệu quả nhất

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088