ITGreen giới thiệu web đọc tiếng anh trực tuyến

1475657559263_4063

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475657582333_4064

1475657595876_4065

1475657609005_4066

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có 580 giáo viên đã được tìm thấy cho các trường mầm non, trong khi nó cần thiết 751. Đối với giáo dục tiểu học, chỉ có 425 giáo viên được tuyển chọn, thấp hơn nhiều việc đáp ứng các nhu cầu của 1.080 giáo viên.

giáo viên trung học tuyển 459 giáo viên ra khỏi 850 cần thiết. trình độ học vấn khác cũng đã tìm thấy ít giáo viên hơn dự kiến.

Các vấn đề chính, theo trường học, là chất lượng giáo viên không đủ tốt để đảm nhận công việc giảng dạy. Trương Thị Việt Liên, một quan chức cao cấp của ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, đã lưu ý rằng rất nhiều sinh viên tốt nghiệp trường sư phạm cảm thấy xấu hổ trong lớp, không thể tổ chức các lớp học.

Đặc biệt, họ thiếu nghiêm túc kỹ năng giao tiếp và nhiều người trong số họ không thích công việc giảng dạy. Liên nói rằng một số giáo viên đã quyết định từ bỏ công việc giảng dạy chỉ sau hai tháng thử việc. Kết quả là, các trường mẫu giáo ở thành phố vẫn còn thiếu 1.258 giáo viên.

Dự kiến ​​đến năm 2015, ngành giáo dục của thành phố sẽ cần 136.122 cán bộ, giáo viên, trong đó có 44.311 cho giáo dục mầm non, 33.876 cho các trường tiểu học, 33, 277 cho các trường trung học, và 16.068 đối với các trường trung học. Bên cạnh đó, thành phố sẽ cần 6590 giáo viên cho các trung tâm GDTX.

Thái Quốc Tuấn, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học của Sở giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã lưu ý rằng mặc dù kết thúc các trường sư phạm, rất nhiều giáo viên là yếu tại văn bản kế hoạch bài học, đưa ra bài học và thiếu kinh nghiệm trong quản lý lớp học.

Theo ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng bộ phận giáo dục tiểu học, 75 phần trăm những người nói rằng họ là đạt yêu cầu về giáo viên trường tiểu học, trong đó cho thấy những thành tựu to lớn của các trường sư phạm. Tuy nhiên, ông cho rằng các trường cần phải nâng cấp đào tạo và tổ chức đào tạo phù hợp với các tiêu chuẩn.

“Đây là thời điểm thích hợp cho thành phố Hồ Chí Minh có một trường sư phạm thực hành”, ông Diệp nói.

“Nó khá bất hợp lý mà một thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 500.000 học sinh tiểu học và hai trường đại học sư phạm lớn, vẫn không có một trường thực nghiệm,” ông nói thêm.

TS Nguyễn Kim Hồng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, lập luận rằng nó không phải là một bất ngờ rằng sinh viên tốt nghiệp trường sư phạm mới có trình độ yếu.

Ở các nước khác, sau khi hoàn thành các trường đại học, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thêm một năm đào tạo. Sau đó, họ sẽ được gửi đến trường thực nghiệm để thực hành các kỹ năng của họ. Trong khi đó, ở Việt Nam, không có một trường như vậy.

“Nếu chúng ta có một trường thực nghiệm sư phạm, chúng tôi sẽ gửi sinh viên đến trường cho thực tập thường xuyên. Nếu vậy, không cần phải lo lắng về chất lượng của sinh viên tốt nghiệp “, bà Hồng nói.

Phó Chủ tịch TP.HCM Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đỗ Văn Dũng, cho rằng vấn đề quan trọng nằm trong giáo trình giảng dạy.

Dũng đã lưu ý rằng không có sự hợp tác chặt chẽ giữa giảng viên (trường sư phạm) và sử dụng lao động (trường phổ thông), điều này đã dẫn đến việc sản xuất của các giáo viên trình độ chuyên môn thấp.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 53.000 giảng viên và giáo viên làm việc cho các trường ở các cấp học khác nhau. Thành phố này đang xem xét việc thành lập một hội đồng Chủ tịch của các trường sư phạm.

keywords: ITGREEN giới thiệu web đọc tiếng anh trực tuyến

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088