ITGreen giới thiệu tự học tiếng anh ở nhà ấn tượng nhất

1475658088691_4068

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475658114272_4069

1475658276547_4071

1475658406444_4072 

1475658414443_4073

1475658130293_4070

Các tiêu chuẩn AUN-QA là cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong cả nước, theo Tiến sĩ Phạm Xuân Thanh, Phó trưởng Tổng cục Khảo thí Giáo dục và Công nhận trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thanh phát biểu tại một hội nghị về hệ thống kiểm định AUN-QA tổ chức tại TP HCM do National City University-HCM Việt Nam.
Những tiêu chí hoạt động như một điểm chuẩn so với tiêu chuẩn khu vực và toàn cầu, Thanh nói.
Ông nói rằng các tiêu chuẩn AUN-QA sử dụng phải phù hợp với các trường đại học trong cả nước.
Thanh hỏi hai trường đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để mở các khóa học đào tạo thêm về các hệ thống kiểm định AUN-QA để giúp các trường học trên toàn quốc hiểu rõ hơn về tiêu chí.
Việt Nam Quốc gia Thành phố Đại học-HCM cũng đã được đào tạo giám định viên sẽ giúp Bộ và AUN thực hiện kế hoạch đào tạo về phát triển thẩm tiêu chuẩn AUN-QA trong nước, ông nói thêm.
Tiến sĩ Nantana Gajaseni, giám đốc điều hành của AUN, nói rằng một khi các trường đại học tại Việt Nam áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng, họ sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với các trường đại học và các nước ASEAN khác.
Tính đến nay, 21 chương trình đào tạo tại các trường đại học thành viên trong hai trường đại học quốc gia đã được công nhận theo tiêu chuẩn AUN-QA do Mạng lưới Đại học ASEAN.
Hệ thống kiểm định AUN-QA, được thành lập vào năm 1998, bao gồm một mạng lưới của 26 trường đại học thành viên, trong đó có nhiều đặc trưng trong top 500 của thế giới.
Nó được dựa trên các tiêu chí như thái độ sư phạm và chiến lược giảng dạy; chất lượng của giảng viên và điều phối viên, sinh viên và trợ lý; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và thiết kế chương trình; các hoạt động phát triển con người, tài nguyên; thông tin phản hồi từ các mục tiêu có liên quan; và kết quả.
TS Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc Quốc gia Thành phố Đại học-HCM Việt Nam, cho rằng các tiêu chuẩn AUN-QA đã là cơ sở cho việc đánh giá các chương trình đào tạo tại trường đại học của mình. Nó được sử dụng để giúp thay đổi các mô hình đào tạo và đáp ứng tiêu chuẩn khu vực.
Tiến sĩ Vũ Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Quốc gia thành phố của Việt Nam Đại học-HCM, cho biết rằng các trường đại học và điện tử viễn thông cũng như các chương trình kỹ thuật sản xuất đã được công nhận theo tiêu chuẩn AUN-QA.
Sử dụng các tiêu chí như vậy đã giúp cải thiện phương pháp luận của trường đại học và trình độ giảng viên ‘, ông nói.
Các trường đại học dự kiến ​​có các chương trình đào tạo nhiều hơn để đạt được các tiêu chuẩn AUN-QA trong năm học sắp tới, ông nói.
Nguyễn Khánh Sơn, phó giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và công nhận của Đại học Cần Thơ, cho biết rằng các trường đại học của ông đã sử dụng các tiêu chí cũng có. chương trình đào tạo của 61 trường đại học đã được đánh giá trong nội bộ từ năm 2009.
Hai chương trình đào tạo được đánh giá ngoài từ Mạng trường Đại học ASEAN theo AUN-QA và ASEAN-QA, một dự án hợp tác giữa AUN và Academic Exchange Service Đức (DAAD), ông Sơn nói.
Một khi các chương trình này nhận được chứng nhận chất lượng từ AUN, các trường đại học sẽ tìm thấy nó dễ dàng hơn để làm việc với các đối tác trong khu vực cũng như ở những nơi khác, ông nói.
Các trường Đại học ở đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, An Giang, đã bắt đầu một kế hoạch để áp dụng các tiêu chuẩn AUN-QA.

keywords: ITGREEN giới thiệu tự học tiếng anh ở nhà ấn tượng nhất

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088