ITGreen giới thiệu since và for trong thì hiện tại hoàn thành

1475655795080_4056

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475655810675_4057

1475655829217_4058

1475655847059_4059

1475655862713_4060

1475655877888_4061

 

Nhiều chương trình giảng dạy – nhiều sự lựa chọn

Lê Thị Ngọc Điệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Khiêm Nguyễn tại TP HCM, cho biết ba chương trình đào tạo tiếng Anh đang chạy tại trường của cô. Những sinh viên, người đi theo chương trình tiếng Anh chuyên sâu, có tám giờ tiếng Anh một tuần, bao gồm cả hai giờ với giáo viên nước ngoài.

Nếu sinh viên chỉ muốn học tiếng Anh với giáo viên Việt Nam, họ sẽ phải trả 50.000 đồng một tháng trong học phí. Trong khi đó, họ phải trả 320.000 đồng để tham dự các lớp học với giáo viên nước ngoài.

Bên cạnh đó, sinh viên có thể theo dõi các chương trình giảng dạy tiếng Anh bắt buộc với những bài học và giờ tiếng Anh ít hơn. Họ phải trả 50.000 đồng trở lên trong sáu giờ tiếng Anh một tuần với Việt hoặc cả giáo viên Việt Nam và nước ngoài.

Đặc biệt, sinh viên cũng có thể đăng ký theo chương trình giảng dạy tiếng Anh Cambridge được cung cấp bởi CIE. Các khóa học sẽ do giáo viên nước ngoài, và học phí là 150 đô la một tháng.

Trường Tiểu học Đồng Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chạy ba chương trình cùng một lúc. Bên cạnh đó, nó cũng chạy chương trình được thiết kế bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ Đồng là một trong chín trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh chạy giáo dục của Bộ trong một cơ sở thử nghiệm. Với chương trình này, sinh viên có thể học miễn phí tiếng Anh phí với giáo viên Việt. Trong khi đó, họ sẽ phải trả 70.000 đồng một tháng để học với giáo viên nước ngoài.

Như vậy, ba hoặc bốn chương trình tiếng Anh đã được hiện có, mà làm cho cha mẹ xấu hổ khi đăng ký học tiếng Anh cho trẻ em của họ.

Tuy nhiên, một quan chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sự tồn tại của nhiều hơn một chương trình giảng dạy là tốt cho sinh viên, bởi vì họ có thể lựa chọn các chương trình phù hợp với khả năng và túi phụ huynh.

Tại Hà Nội, theo bộ phận giáo dục của thành phố, bên cạnh tám trường tiểu học được giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình của Bộ GD-ĐT, các bài học tiếng Anh chuyên sâu đã được cung cấp cho các sinh viên của 300 trường tiểu học trong thành phố.

Nơi nào các bài học tiếng Anh dẫn đến?

Các chương trình giảng dạy tiếng Anh áp dụng cho học sinh tiểu học được thiết kế bởi Bộ GD-ĐT đã được thực hiện trong một cơ sở thử nghiệm kể từ năm học 2010-2011.

Người ta ước tính rằng 9/2 các trường tiểu học ở tất cả các tỉnh và thành phố có đủ điều kiện để tham gia chương trình.

Theo chương trình, việc dạy tiếng Anh sẽ đạt 20 phần trăm học sinh lớp thứ ba trong thời gian trước mắt. Việc giảng dạy sẽ được dần dần mở rộng, do đó 70 phần trăm học sinh lớp ba sẽ có thể học tiếng Anh bằng 2015-2016, trong khi con số này sẽ là 100 phần trăm bởi 2018-2019.

Bên cạnh các chương trình giảng dạy tiếng Anh quốc gia, các trường tiểu học cũng có thể chạy chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên sâu (4 giờ một tuần). Đặc biệt, họ được phép chủ động trong việc tổ chức giảng dạy và học tập và lựa chọn chương trình học phù hợp.

Tuy nhiên, “tự chủ” cho các trường học có cha mẹ lo lắng, người không chắc chắn nếu con cái của họ sẽ gặp bất kỳ vấn đề khi họ thực hiện theo các chương trình quốc gia sau này sau khi làm theo các chương trình tùy chọn ở trường tiểu học.

Diệp của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết sau hai năm, khi học sinh hoàn thành chương trình tùy chọn, họ sẽ phải làm theo chương trình chuyên sâu hoặc chương trình quốc gia của Bộ GD-ĐT.

Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, chương trình giảng dạy được thiết kế bởi Bộ sẽ theo dõi chặt chẽ các chương trình giảng dạy cho học sinh lớp thấp hơn.

keywords: ITGREEN giới thiệu since và for trong thì hiện tại hoàn thành

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088