ITGreen giới thiệu học tiếng anh giao tiếp trong công việc

1475658088691_4068

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475658114272_4069

1475658276547_4071

1475658406444_4072 

1475658414443_4073

1475658130293_4070

NHCSXH được thành lập vào năm 2002 để cung cấp tín dụng cho người nghèo và các đối tượng thụ hưởng.

Nó được coi là một công cụ hiệu quả của Chính phủ trong việc huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để thực hiện cho vay chính sách xã hội được chỉ định của Chính phủ.

Các ngân hàng có thể cung cấp các khoản vay cho các đối tượng chính sách xã hội nghèo và chính phủ thông qua mạng lưới cơ sở, cơ sở hạ tầng thích hợp, và sự tham gia của tư nhân và công cộng, đặc biệt là thông qua trái phiếu.

Trong số tiền giải ngân, 3,5 nghìn tỷ đồng (168 triệu $) được cho vay hộ nghèo, 3 nghìn tỷ đồng (144 triệu $) giá trị của các khoản vay cho sinh viên và học sinh, và 778 tỷ đồng (37,3 triệu $) cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong khu vực bị thiệt thòi.

Ít nhất 776 tỷ đồng (37,2 triệu $) đã được đầu tư vào các dự án liên quan đến việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, và VND339 tỷ đồng (16,2 triệu $) để tạo việc làm.

Lãi suất của các khoản vay này thấp hơn nhiều so với lãi suất đang được cung cấp bởi các ngân hàng thương mại: 10 phần trăm cho các khoản vay cho các dự án nước sạch và môi trường; 7,8 phần trăm của các khoản vay cho các hộ nghèo, học sinh và tạo việc làm; và giữa 3 phần trăm và không phần trăm của các khoản vay cho các khu vực nghèo dân tộc thiểu số.

Sau chín năm hoạt động, cho vay và nợ bộ sưu tập của ngân hàng đã tiến hành suôn sẻ, nhờ vào các khoản đầu tư thích hợp, theo Hải.

tổng dư nợ cho vay hiện hành của ngân hàng là VND107.2 nghìn tỷ đồng (5,1 tỷ $), trong đó các tài khoản nợ xấu chỉ có 1,4 phần trăm hoặc khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng (72 triệu $) cho.

Trong năm 2011, các ngân hàng cho vay gần 32 nghìn tỷ đồng ($ 1,5 tỷ USD) và thu nợ trị giá gần 2 tỷ đồng (96 triệu $).

Trong năm tháng đầu năm nay, NHCSXH mỗi tháng thu thập từ 200 tỷ đồng (9,6 triệu $) và 250 tỷ đồng (12 triệu $) từ các khoản nợ đến hạn.

“Thu nợ của ngân hàng đã không gặp khó khăn khi vay được đào tạo tốt về trách nhiệm trả các khoản vay trở lại, như họ được hưởng lợi từ chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ”, ông Hải nói.

Vốn mà ngân hàng sử dụng để cho vay chính sách phát triển kinh tế của chính phủ đã được chủ yếu là huy động từ trái phiếu phát hành theo một bảo đảm của chính phủ, ông nói.

Trong năm 2012, mục tiêu tăng trưởng tín dụng mà Chính phủ đã đặt ra cho NHCSXH là 10 phần trăm (tương đương VND9,318 tỷ đồng) so với con số của năm ngoái.

Để nhận ra điều này, các ngân hàng được phép của Chính phủ ban hành 26 nghìn tỷ đồng (1,2 tỷ $) giá trị của trái phiếu trong năm nay.

Trong năm tháng qua, các ngân hàng tăng VND12,680 tỷ, (609 triệu $) gần một nửa các mục tiêu trong năm nay, Hải nói.

Ông cho biết ngân hàng đã chỉ gặp gần 30 phần trăm nhu cầu của nhân dân, và nhu cầu đó vẫn còn rất cao.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn còn với người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội của chính phủ,” ông nói thêm.

keywords: ITGREEN giới thiệu học tiếng anh giao tiếp trong công việc

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088