ITGreen giới thiệu cách học tiếng anh không bị chán

1475657125897_4062

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 1

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 2

1475036289238_3846

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 3

 

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 4

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 6

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 5

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 7

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 8

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 26

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 10

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 27

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 13

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 28

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 29

 

Hà Nội đã thành lập một mô hình mới của các trường công – trường học chất lượng cao, với 18 trường đầu tiên.

trường học chất lượng cao, hanoi, học phí

Vào ngày 06 tháng 7, Hội đồng nhân dân Hà Nội đã thông qua một nghị quyết về cơ chế tài chính cho giáo dục chất lượng cao công cộng (trường mẫu giáo, tiểu học và trường trung học). Theo, trường trần lệ phí cho nhà mẫu giáo trong năm học 2013-2014, trường mầm non và tiểu học là 2,9 triệu ($ 130) một tháng và 3 triệu đồng ($ 140) cho các trường trung học. Họ sẽ là 3,2 và 3,4 triệu, tương ứng, trong năm học 2014-2015.
thành phố có kế hoạch để có 30-35 trường chất lượng cao vào năm 2015. Những trường sẽ được xác nhận bởi các cơ quan độc lập được công nhận là trường chất lượng cao.
Học tại các trường này là trên nguyên tắc tự nguyện. Học sinh sẽ phải trả phí cao để tận hưởng nhiều dịch vụ theo yêu cầu. Họ là những trường công nên nhà nước sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Học phí sẽ được kiểm soát để tạo thuận lợi cho nhiều trẻ em học tại các trường này.

keywords: ITGREEN giới thiệu cách học tiếng anh không bị chán

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088