ITGreen.com mang đến họ và tên tiếng anh hay cho nữ

1475659937018_4084 1475659950016_4085 1475659961649_4086

d1550681-49de-4554-a498-cc3b7d304f29

131016anh-nen-3d-sieu-nhan-ao-do

1475659973967_4087 1475659987159_4088 1475660002411_4089

canhdong2

1475660015989_4090 1475660030710_4091

Đoạn Clip ban đầu have been đăng trên Youtube, đặt tên là “su tran tro cua mot ke luoi phúc” (sự quan tâm of an kẻ lười biếng).

Các nhân vật chính of clip, người tự giới thiệu mình like a học sinh lớp 12, cố gắng nói chuyện trong 1 giờ Clip về các vấn đề đang tồn tại trong giáo dục Việt Nam ma ong tin that have become be much nghiêm trọng.

biệt đặc, ông hơn phiền that giáo dục Việt attempt to nhẹt đầu học sinh those kiến ​​thức không cần thiết, during it chú ý thích hợp cho việc giảng dạy kỹ năng sống, those bài học đạo đức. Ong are tin that giáo dục quốc dân was bắt được “bệnh thành tích”, during it were áp dụng phương pháp giảng dạy lạc hậu, làm which làm cho trẻ em có sợ bài học.

Tuấn, sinh viên, cho biết ông đã xem the Clip trên Youtube and has been anh thu hút bởi those lập luận thuyết phục and trình bày tốt the authors of clip. This are giải thích tại sao CAC cắt have been lan truyền ra centered users sử dụng Internet much nhanh.

học sinh trung học nói chung must be Tuân theo giáo trình nặng nề, which is, trong con mắt of multiple người Việt Nam, is not required for cuộc sống tương lai their and jobs in the future. Ông tin that those kiến ​​thức much useful for the other people nhau out all cấp độ khác nhau. Tại sao users khác nhau, người làm công việc khác nhau, must be the tìm hiểu kiến ​​thức giống nhau do not?

Tác giả tin that every người chỉ cần “kiến thức cơ bản,” đủ to them sống one cuộc sống bình thường their and làm công việc their. While then, the học sinh trung học Việt Nam bây giờ đi to trường hàng ngày to receive kiến ​​thức cấp cao in the lĩnh vực cụ thể, does not kiến ​​thức tổng quát.

Một câu hỏi have been Neu ra – which bao nhiêu là đủ cho Các học sinh lớp 12 cho that one of those chỉ cần đi học until the end học trung học, or lớp 9 “kiến thức cơ bản?”. Khí they kết thúc học trung học ở tuổi 14-15, người ta will lớn lên, đủ to find ra explain what they would like to trong cuộc sống their and resolve explain what they would làm gì trong tương lai.

Có người muốn trở thành an lập trình viên máy tính, khác would like to become one giám đốc đầu bếp or nhà hàng, during bọn quái vật of ông with plans to have a nhà thiết kế thời trang or các bác sĩ. “Một nhà văn you need kiến ​​thức về hóa học và ông be tìm hiểu về all phản ứng hóa học?”, Ông hỏi. “Một bác sĩ will need not tìm hiểu làm thế nào to phân tích all bức chân dung in all tác phẩm văn học?”

“Tôi no tin that have người need all those kiến ​​thức ông received from trường phổ thông,” ông kết luận.

Mặc though học sinh biết that kiến ​​thức will be vô ích trong tương lai, they must be retained attempt to nhẹt đầu for those kiến ​​thức không cần thiết, chỉ to attempt to to beyond through kỳ thi to be di chuyển to all lớp tiếp theo, to beyond through kỳ thi to fields đại học và trở thành cử nhân – cách tốt nhất to thành công trong cuộc sống their.

Kết quả là, học sinh, mặc though học tập về lý thuyết lượng tử, do not know làm thế nào to install đèn. Họ học di truyền học, but they do not know làm thế nào to trồng cây one.

Điều đáng chú ý is at fields đại học, sinh viên, once again, not receive the following kiến ​​thức they do not need for công việc tương lai their. Tuy nhiên, they have been retained non bằng đại học tại bất kỳ chi phí, because độ possible phục vụ like vé vào cửa cho bất kỳ cơ quan or công ty.

keywords: Monenglish.com mang đến họ và tên tiếng anh hay cho nữ

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088