ITGreen.com mang đến các thì trong tiếng anh và bài tập

1475655795080_4056

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475655810675_4057

1475655829217_4058

1475655847059_4059

1475655862713_4060

1475655877888_4061

 

Theo pháp luật hiện hành, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là ở vị trí cấp các chức danh của “giáo sư” hay “giáo sư” sau khi xem xét danh sách các ứng cử viên do cơ quan có liên quan. Trong khi đó, Chủ tịch trường chỉ có thể làm một điều – cho thấy các ứng cử viên cho “giáo sư” và “giáo sư” chính.

Tuy nhiên, với quy định mới này sẽ có hiệu lực thi từ tháng 10 năm 2012, người đứng đầu của các cơ sở giáo dục đại học sẽ có quyền đưa ra quyết định cấp các chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Danh sách các ứng cử viên cho các chức danh sẽ được đệ trình bởi các khoa của các trường có nhu cầu để có được những “ngón tay cái lên” của ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng khoa học.

Thủ trưởng các trường có trách nhiệm thông báo về danh hiệu cấp cho cơ quan quản lý và Bộ Giáo dục và Đào tạo một tháng sau khi tập.

Quy định mới cũng quy định việc cấp Văn bằng cho người dân, những người có được chức danh giáo sư và phó giáo sư từ các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và bây giờ muốn nhận được các đề mục từ các trường đại học Việt Nam, dựa trên công trình nghiên cứu khoa học của mình.

Các công trình nghiên cứu khoa học phải có dấu công bằng bằng dấu yêu cầu tối thiểu về giáo sư và phó giáo sư khác. Đặc biệt, họ phải có ít nhất một công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Việc tính toán dấu ứng cử viên phải được xem xét và kiểm tra bởi ít nhất ba giáo sư hoặc giáo sư trong lĩnh vực khoa học cùng.

Quy định mới về giao Chủ tịch trường cấp văn bằng giáo sư và phó giáo sư đã nêu ra tranh cãi giữa các nhà giáo dục.

Một giáo sư đã khẳng định rằng Chủ tịch trường bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư là xu hướng chung trên thế giới. Ở các nước khác, các cấp Văn bằng là công việc của các trường học, không phải của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các giáo sư đã đi vào để nói rằng một hội đồng giáo sư quốc gia như ở Việt Nam, không thể được tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Trong khi đó, các chuyên gia khác đã bày tỏ sự lo lắng của họ rằng các quy định mới có thể dẫn đến sự gia tăng mạnh về số lượng giáo sư và phó giáo sư chỉ trong vòng một thời gian ngắn, mà có thể gây ra những cái gọi là “lạm phát giáo sư.”

Một thành viên của Hội đồng giáo sư Nhà nước cho biết hiện nay, danh hiệu chỉ được coi là “giải thưởng” cho những người có thành tựu to lớn trong các công trình khoa học của mình, trong khi người dân không nhận được lợi ích từ các danh hiệu. Do đó, số lượng giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam vẫn còn khiêm tốn.

Ông cũng cho rằng, để tăng số lượng giáo sư, Việt Nam sẽ cần phải cử 54 giáo sư và 370 phó giáo sư năm vào năm 2020.

Theo Luật Giáo dục Đại học trong đó có hiệu lực từ 01 tháng 1 năm 2013, sẽ có một số chức danh giảng viên, trong đó có trợ lý giảng viên, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư và giáo sư. Như vậy, các chức danh giáo sư và phó giáo sư sẽ mang lại lợi ích tài chính cho các chủ sở hữu, bởi vì các danh hiệu sẽ được xem xét khi tính toán tiền lương và các khoản phụ cấp của họ.

keywords: Monenglish.com mang đến các thì trong tiếng anh và bài tập

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088