ITGreen.com giới thiệu ý nghĩa của thì hiện tại hoàn thành

1475655795080_4056

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475655810675_4057

1475655829217_4058

1475655847059_4059

1475655862713_4060

1475655877888_4061

 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hầu hết các trường tiểu học đồng ý không mở các lớp học thêm, nhưng một cuộc khảo sát của sinh viên cho thấy, nhiều trường tiểu học, chẳng hạn như Láng Thượng, Ngọc Lâm, Cổ Nhuế B, Kim Giang tiếp tục cung cấp các lớp học như vậy, đặc biệt là trong văn học, tiếng Anh và toán học, thường kéo dài cho đến 8h tối. Những người khác đã làm đảng với các trung tâm giảng dạy tiếng Anh tư nhân mà không quản lý thích hợp.

Nhiều trường học như vậy đã thể hiện để làm một công việc xấu của việc ước tính chi phí chính xác, chỉ đơn giản là yêu cầu cha mẹ cho tiền lên phía trước, để lại nhiều phụ huynh bất mãn.

Nhiều trường có quản lý lỏng lẻo qua bộ sưu tập và kế toán các khoản phí. Trường Tiểu học B Nhuệ co tại huyện Từ Liêm, ví dụ, giữ phí bằng tiền mặt trong két an toàn của họ, trong khi Trường Xuân Đỉnh cho phép giáo viên để thu thập và giữ phí. Phí của VND350,000 (USD16.8) cho mỗi học sinh một năm không được tính đúng cho.

Tại Trường Tiểu học Thượng Thanh, quận Long Biên, viên chức nhà trường thu 20.000 đồng từ mỗi học sinh để sửa chữa trên các tòa nhà, và hội phụ huynh trong đó chi phí khác 300.000 đồng mỗi năm, nhưng các trường thiếu các kế hoạch chi tiết về cách tiền sẽ được chi tiêu. Họ cũng thiếu chính cho bộ sưu tập của Sở Long Biên Giáo dục và Đào tạo.

Một số trường khác đã được phát hiện vi phạm tương tự.

Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở địa phương của giáo dục và đào tạo để kiểm tra các trường học trong phạm vi thẩm quyền của mình. Sau khi nhận được kết quả, một hệ thống trừng phạt sẽ được đề nghị ủy ban nhân dân địa phương để đối phó với các cơ sở giáo dục không tuân thủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các kết quả sẽ được gửi trở lại bởi ngày 30 tháng 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cho biết họ sẽ thực hiện kiểm tra thường xuyên hơn của các cơ sở trường học, không bao gồm nhà trẻ, trung học và trường trung học.

keywords: Monenglish.com giới thiệu ý nghĩa của thì hiện tại hoàn thành

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088