ITGreen.com giới thiệu thì quá khứ đơn giản hiệu quả nhất

1475655795080_4056

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475655810675_4057

1475655829217_4058

1475655847059_4059

1475655862713_4060

1475655877888_4061

 

Các chuyên gia đã kêu gọi Chính phủ tăng lương cho giáo viên, như là một nửa của 500 giáo viên vừa khảo sát không muốn tiếp tục sự nghiệp của họ vì lương thấp.

Một giáo viên đưa ra một bài học cho trẻ em dân tộc Mông ở trường tiểu học Lao Chải
ở các tỉnh miền núi phía bắc của Lào Cai. Năm trăm giáo viên phỏng vấn
trong một cuộc khảo sát gần đây cho biết họ không muốn tiếp tục sự nghiệp của họ vì lương thấp.

Phó giáo sư Vũ Trọng Ry của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tiến hành các cuộc phỏng vấn với giáo viên ở cấp tiểu học, trung học và cao trên toàn quốc để xác định các vấn đề nghiêm trọng nhất của giáo viên.

Kết quả của các cuộc phỏng vấn đã được thảo luận tại Hội thảo về “Các giáo viên, các phần tử quan trọng trong phát triển giáo dục” được tổ chức ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo TS Phan Xuân Biên của Viện Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu phát triển, nhiều giáo viên tổ chức các lớp bên ngoài để kiếm thêm thu nhập.

Kết quả là, họ không có thời gian để mở rộng kiến ​​thức chuyên môn của họ.

Ngoài ra, giảng viên đại học không có thời gian dành cho nghiên cứu.

Biên cho rằng, nếu Chính phủ muốn họ dành nhiều thời gian hơn để làm phong phú thêm kiến ​​thức của mình, lương cao hơn phải được trả.

Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng, nguyên Phó trưởng Tư tưởng Thành ủy của HCM / Ủy ban văn hóa, cho biết rằng hầu hết giáo viên đã làm việc tổng cộng khoảng 60 giờ mỗi tuần.

tiền lương tối đa của giáo viên là 3,5 triệu đồng (US $ 167) mỗi tháng tại các tiểu học đến cấp trung học, và tối đa là 5,1 triệu ($ 243) mỗi tháng cho giảng viên tại các trường đại học.

Giáo dục chưa trở thành quốc sách hàng đầu của Chính phủ, ông Hùng cho biết.

Giáo sư Trần Thanh Đạm cho rằng, Việt Nam nên học hỏi từ các nước khác như Nhật Bản.

lương giáo viên Nhật Bản là gần 15 phần trăm cao hơn so với tiền lương nhận được bởi những người có cùng một mức độ giáo dục.

A mới được tốt nghiệp lương giáo viên tại Nhật Bản là US $ 1,300 mỗi tháng và bao gồm 12 khoản phụ cấp khác. Tiền lương được nâng lên một lần mỗi hai năm, ông nói.

Đàm cho biết Chính phủ cần tạo ra một chương trình thí điểm sẽ cung cấp một mức lương cơ bản cộng với phụ cấp đối với công việc phụ. lương bổ sung cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi đánh giá của giáo viên học sinh.

Cả nước hiện có 1.029.000 giáo viên từ lớp mẫu giáo đến cấp trung học.

Số lượng các trường mẫu giáo, giáo viên tiểu học và trung học đã tăng gần 0,5 lần 2001-2011, hai lần ở cấp trung học, và 1,9 lần ở cấp đại học.

keywords: Monenglish.com giới thiệu thì quá khứ đơn giản hiệu quả nhất

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088