ITGreen.com giới thiệu tên tiếng anh ở nhà cho bé trai

1475659937018_4084 1475659950016_4085 1475659961649_4086

d1550681-49de-4554-a498-cc3b7d304f29

131016anh-nen-3d-sieu-nhan-ao-do

1475659973967_4087 1475659987159_4088 1475660002411_4089

canhdong2

1475660015989_4090 1475660030710_4091

Về ¼ của cha mẹ được hỏi cho biết họ muốn gửi con đến trường học quốc tế, theo cau dau báo Nhịp tu.

Một báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy vào tháng hai năm 2013, Việt Nam đã nhận được 170 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục với tổng vốn đầu tư 468 triệu $.

Hầu hết các dự án có quy mô nhỏ, vốn đầu tư 2,8 triệu $ cho mỗi. Với số lượng khiêm tốn của các dự án, 170 trong số 14.100 dự án đăng ký cho đến nay, ngành giáo dục đứng thứ 17 trong số 18 ngành Việt Nam đã thu hút đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đã thiết lập hạn chế về FDI trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định số 73 quy định rằng trẻ em ở độ tuổi dưới đây không phải đến trường học quốc tế. Trong khi đó, số lượng sinh viên Việt Nam tại các trường tiểu học và trung học có vốn đầu tư nước ngoài không được cao hơn 10 phần trăm của tổng số học sinh của trường. Các tỷ lệ này là 20 phần trăm các trường trung học có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong tâm trí Việt, trường học quốc tế được hiểu là trường học dành cho người nước ngoài với tỷ lệ khiêm tốn của sinh viên Việt Nam.

Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động của nhiều trường quốc tế đã được tùy thuộc vào sinh viên Việt Nam. Một số trường có tỷ lệ rất cao của sinh viên Việt Nam, chẳng hạn như Renaissance International School Saigon, nơi mà 40 phần trăm học sinh là người Việt Nam, trường Quốc tế ABC 53 phần trăm, KinderWorld và Trường Quốc tế FOSCO cả 70 phần trăm.

Vì vậy, nó là có thể dự đoán rằng các giới hạn về số lượng sinh viên Việt Nam tại các trường quốc tế sẽ có tác động lớn đến các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Một số trường đã báo cáo cho rằng cắt giảm số lượng sinh viên và thu hẹp quy mô hoạt động.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đã chỉ ra rằng không phải tất cả các trường quốc tế là đối tượng được bảo hiểm bởi Nghị định 73.

Chúng bao gồm các trường học quốc tế được thành lập bởi các đơn vị nhà nước trong hợp tác với các tổ chức nước ngoài.

Một trong những trường là SIC, đó là “sản phẩm” của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Chính phủ Sở Giáo dục Tây Úc. Các sinh viên hoàn thành các trường sẽ có bằng tốt nghiệp trung học xác nhận rằng họ hoàn thành chương trình giảng dạy tiếng Việt và văn bằng được cấp bởi các bộ phận giáo dục Úc.

SIC, đã được đầu tư và đặt dưới sự quản lý trực tiếp của cơ quan nhà nước, là vượt ra ngoài phạm vi của nghị định 73.

Các trường không được bảo hiểm bởi các nghị định, là những người thành lập bởi các nhà đầu tư tư nhân trong hợp tác với các tổ chức giáo dục nước ngoài.

Tuy nhiên, đại diện của các trường cũng đã bày tỏ quan ngại của họ về tác động của nghị định mới.

Trịnh Quang Đồng từ Trường Quốc tế Canada cho biết nghị định sẽ làm cho nó khó khăn hơn cho các nhà đầu tư Việt Nam để kêu gọi đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

Ông tiếp tục nói rằng những hạn chế sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích cho giáo dục Việt Nam, và nó sẽ giữ cho các nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi Việt Nam, nơi mà các nguồn vốn FDI trong lĩnh vực giáo dục vẫn còn khiêm tốn.

keywords: Monenglish.com giới thiệu tên tiếng anh ở nhà cho bé trai

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088