ITGreen.com giới thiệu tài liệu thì quá khứ đơn ấn tượng nhất

1475655795080_4056

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475655810675_4057

1475655829217_4058

1475655847059_4059

1475655862713_4060

1475655877888_4061

 

Lê Hồng Sơn, Giám đốc bộ phận, cho biết các giáo viên, tất cả đều có trình độ đại học trong giáo dục, cũng sẽ chia sẻ kiến ​​thức của họ về phương pháp giảng dạy hiệu quả và các hoạt động bổ sung với giáo viên Việt Nam của tiếng Anh.

Các giáo viên sẽ được trả 40 triệu đồng (2.000 $) cho mỗi tháng và dạy 35 buổi lên lớp mỗi tuần.

Uỷ ban nhân dân ban đầu đã đồng ý hỗ trợ 50 phần trăm của tổng chi phí để trả lương, nhưng trên 07 tháng tám lãnh đạo thành phố đảo ngược quyết định đó.

Thay vào đó, các trường muốn thuê các giáo viên nên hỏi phụ huynh học sinh đóng góp vào chi phí, ủy ban đề nghị.

Do số lượng hạn chế của các giáo viên người Philippines, trường học mà muốn thuê một hoặc nhiều hơn các giáo viên phải đăng ký với bộ phận này, ông Sơn nói.

phòng giáo dục của thành phố có kế hoạch thuê thêm giáo viên nếu kế hoạch này chứng tỏ thành công.

Mục đích là để nâng cao trình độ tiếng Anh của sinh viên trong các trường tiểu học, trung học và cao.

Hầu hết các trường trung học và đại học ở Philippines cung cấp hướng dẫn bằng tiếng Anh và sử dụng một chương trình Hoa Kỳ.

keywords: Monenglish.com giới thiệu tài liệu thì quá khứ đơn ấn tượng nhất

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088